Haridustehnoloogia praktika

Sissejuhatav ülesanne

29.09.2013 13:47 by Katriin Orason

Esimeseks ülesandeks on kirja panna oma praktika ootused ja eesmärgid ning kirjeldada praktikakoha valikuid.  1. OOTUSED JA EESMÄRK: soovin praktika käidus saada ülevaadet haridustehnoloogi töö olulistest aspektidest. Uusi kogemusi ja tarkusi selleks, et oma erialal edaspidi edukamalt hakkama saada.


   1. PRAKTIKAKOHAD  • Vaatluspraktika viin läbi Viljandi Gümnaasiumis ja Viljandi Kultuuriakadeemias. Valik osutus antud koolide kasuks, kuna need on minu kodule ja töökohale lähedal. Teine põhjus oli selles, et mõlemas asutuses on haridustehnoloog täiskohaga töötaja ja tegeleb ainult oma erialatööga. Strateegiliselt valisin kaks erinevat haridustaset pakkuvat kooli (gümnaasium ja kõrgkool), et näha erinevusi või sarnasusi nendes koolides toimuva HT töö juures. Viljandi Gümnaasium pakub mulle huvi ka sellepärast, et tegemist on uue, äsja oma tööd alustanud kuid hästi tehniliselt varustatud kooliga. Kultuuriakadeemia on seevastu juba pikalt toimiv ja oma töös stabiilsuse saavutanud kool. Loodan, et saab tuua välja erinevusi HT töös ka selles vaatepunktis.

  • Põhipraktika plaanin läbi viia oma töökohas (Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis), sest tegutsen seal juba teist aastat haridustehnoloogina ja nii saan praktika ülesanded reaalse tööga siduda.


 


 

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/orason/2013/09/29/sissejuhatav-ulesanne/

0 comments:

Post a comment