Haridustehnoloogia praktika

Praktika eesmärgid ja ootused.

29.09.2013 11:53 by Helle Kiviselg

1.ülesanne
Praktika on ette nähtud nii vaatlus- kui põhipraktikana, siis esmalt valisin vaatluspraktika kohaks Tallinna Reaalkooli. Olen seal aineõpetajana eelnevalt mitmelgi korral käinud ja mind huvitas põhjalikumalt teada saada, kuidas on  selles koolis IKT vahendid õppetöösse kaasatud. Vaatluspraktika teen Tiia Niggulise juures.


Põhipraktika kavatsen läbi viia Juuru Gümnaasiumis, samal põhjusel, mis kaasõppijatelgi, töötan selles koolis.


Eesmärgiks on praktika siduda oma tööga ja innustada kolleege rohkem kasutama võimalusi, mis olemas. Juba on plaanis sügisesel koolivaheajal tutvustada ühel sisekoolituse veebipõhiste vahendite kasutamisvõimalusi õppetöös. Lisaks on eesmärgiks sooritada kõik etteantud praktikaülesanded vastavalt kavale:  1.  õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud ( tähtaeg – 20. oktoober)

  2.  haridustehnoloogiline nõustamine (tähtaeg – 02. november)

  3.  õppedisain (tähtaeg – 17. november)


Praktika käigus tegelen ka magistritöö jaoks vajaliku materjali kogumisega. Kuna minu magistritöö eeldab koolides läbi viidud küsitlust koos praktilise tegevusega, siis hetkel tegelen küsimustiku ja töölehtede koostamisega, et saaks küsitluse läbi viia II veerandil.


Praktika ajal püüan eelneval aastal õpitut rakendada oma koolis ja analüüsida  õnnestumisi ning ebaõnne, kui midagi ei toimi. Kokkuvõttev aruanne saab valmis 15.detsembriks.

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/helle52/2013/09/29/praktika-eesmargid-ja-ootused/

1 comments:

Kairit Tammets to Helle Kiviselg

06.10.2013 14:13

Hea Helle, aitäh sulle. On hea lugeda, et oled seadnud eesmärgiks kolleegide innustamise ja et juba on kokkulepped sisekoolituse läbiviimiseks. Olen kindel, et selle kasutegur saab suur olema. Ja loodan väga, et sul avaneb praktika raames magistritööga seotud tegevusi läbi viia.

Post a comment