Haridustehnoloogia praktika

IFI7058 Haridustehnoloogia praktika: 1., sissejuhatav ülesanne

28.09.2013 23:32 by Piret Joalaid

1., sissejuhatav ülesanne


Sõnasta praktika alguses oma praktika eesmärgid ja ootused ning lisa praktikakoha tutvustus ning praktikakoha valiku põhjendus.


Haridustehnoloogia praktika kestab 23.09–01.10.13. Üldine praktika korraldus on õpijuhises ja praktikajuhendis ning praktika ülesanded koos ajakavaga siin.


Vaatluspraktika kohaks valisin Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi, kuna sealne haridustehnoloog Meeri Sild lubas lahkelt mind vastu võtta. Olen Meeri tegemistega pisut kursis ja pean teda superinimeseks, nii et tahaksin teda väga tea igapäevases töös vaadelda. Olen absoluutselt kindel, et temalt on tohutult palju õppida. Ei saa salata, et mõjutas ka selle kooli asukoht minu koduteel. Kohtumise aega ei ole veel kokku leppinud.


Ehk vaatan teiseks Tallinna Reaalkooli haridustehnoloogi Tiia Niggulise tööd, kes on minu meelest samuti superinimene ja kellelt on väga palju õppida. Tema puhul on minu jaoks lisaväärtus see, et ta on olnud eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Kohtumist ei ole veel kokku lepitud.


Kuna ma ei tööta haridustehnoloogina, vaid olen eesti keele ja kirjanduse õpetaja, siis valisin nimelt üldhariduskoolid, sest sealt saan oma tööks tõenäoliselt parimaid mõtteid.


Varasemate kokkulepete kohaselt (eelmise “klassijuhatajaga”) peaks mu põhipraktika olema seotud koolitusega “Digitaalne kodanik“, mis minust mitteolenevatel asjaoludel lükkus novembri teise poolde, aga loodan, et sellest pole hullu. Selle koolituse juht on Marko Puusepp, HITSAst koordineerib Egle Kampus. Koolituse asukoht pole veel teada, otsitakse sobivamat ruumi kui meie kooli arvutiklass, kus on vähe töökohti ja osa neist n-ö selg tahvli poole.


Mu magistritöö teema on seotud eesti keele õpetamise materjalidega SMART-tahvlile, seega ei saa seda praktikaga ilmselt eriti siduda.


Praktika eesmärgid ja ootused


Suurim eesmärk on muidugi võtta pakutavast maksimum, konkreetsemalt ehk midagi sellist (päris raske on midagi ette arvata): • saada ülevaade üldhariduskoolis tegutseva haridustehnoloogi tööülesannetest ja -tegevustest;

 • süveneda veel põhjalikumalt digitaalsete vahendite vastutustundliku kasutamise teemadesse, järgides digitaalse etiketi, ohutu kasutamise, autoriõiguse, viitamise ja võrdse ligipääsu tagamise põhimõtteid;

 • suunata koolitatavaid kasutama vastutustundlikult digitaalseteid vahendeid;

 • rakendada ise mitmesuguseid uusi vahendeid (tehnoloogilised, tarkvaralised, veebipõhised);

 • täita korralikult praktikaülesanded, mille tähtajad on järgmised:

  • põhipraktika 1.  ülesanne – õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud – 20. oktoober,

  • põhipraktika 2. ülesanne – haridustehnoloogiline nõustamine – 2. november,

  • põhipraktika 3. ülesanne – õppedisain – 17. november,

  • lisaks põhipraktika eneseanalüüs – igal nädalal sissekanne ajaveebi (kirjeldus, analüüs ja mõtestamine, toetudes refleksioonimudelile ja vastates küsimustele Mis… (what)? Mis siis… (so what)? Mis edasi… (now what)? ning

  • praktikaaruanne – 15. detsember.
http://piretiblogi.wordpress.com/2013/09/28/ifi7058-haridustehnoloogia-praktika-1-sissejuhatav-ulesanne/

0 comments:

Post a comment