Haridustehnoloogia praktika

HT praktika eesmärgid ja ootused

28.09.2013 12:59 by Kristi Jaason
Ülesanne 1

Praktikakohad

Praktikakohtadeks valisin Lilleküla Gümnaasiumi Tallinnas (juhendaja Meeri Sild) ja Tabasalu Ühisgümnaasiumi (juhendaja Siret Piir) Harjumaal. Viin neis koolides läbi nii vaatlus- kui ka põhipraktika. Valiku Tabasalu ÜG kasuks tegin puhtalt praktilistel kaalutustel, sest töötan ise selles koolis õpetajana. Oma põhitööle lisaks püüan järgneva kahe kuu jooksul täita ka praktikaülesandeid, milleks on kolleegide nõustamine ning nende suunamine uue õpikeskkonna või -võrgustiku õppetööks kasutusele võtmiseks. Lilleküla gümnaasiumi valisin praktikakohaks seetõttu, et selles koolis kasutatakse õppetöö läbiviimisel tahvelarvuteid ja see võimaldab mul siduda praktika oma magistritööga. Lilleküla gümnaasiumis keskendun peamiselt õppedisaini ülesandele.

Sidumaks praktikat veel tihedamalt oma lõputööga, plaanin lisaks koolidele külastada vaatluspraktika raames vähemalt ühte kirjastust Tallinnas, mis tegeleb e-õpikute koostamisega.

Praktika eesmärgid ja ootused

  • eelpraktika jooksul tutvun haridustehnoloogi rolliga kahes praktikakoolis;
  • põhipraktika käigus saan praktilise kogemuse haridustehnoloogi tööst üldhariduskoolis;
  • praktika ajal kasutan töötajate nõustamisel erinevaid tehnikaid sh viin läbi rühmakoolituse;
  • suunan vähemalt ühe kolleegi kasutama uut õpikeskkonda või -võrgustikku;
  • loon õppematerjale iPad tahvelarvutile.http://kristiopiblogi.blogspot.com/2013/09/ht-praktika-eesmargid-ja-ootused.html

1 comments:

Kairit to Kristi Jaason

28.09.2013 20:53
Aitäh, Kristi. Sul on realistlikud praktika eesmärgid, eriti meeldib mulle, et plaanid kirjastust külastada. Hea, et leidsid endale Tabasalu Gümnaasiumi kõrval ka teise praktikakoha. Soovin, et saavutaksid oma praktikaeesmärgid ja saaksid materjali magistritöö jaoks.

Kairit
Post a comment