Haridustehnoloogia praktika

Vaatluspraktika ülesanne.

28.09.2013 11:20 by Meelis Pernits
Vaatluspraktika ülesanne.
Kuna Kaitseväes töötab ainult üks haridustehnoloog, siis oma vaatluspraktika viisin läbi KVÜÕA Täiendõppe Keskuses ajavahemikul 23-24.09.2013.

• haridustehnoloogi roll asutuses – kas haridustehnoloog oli asutuses projektide läbiviija, infojuhi, nõustaja, koolitaja vms rollis. Too näiteid haridustehnoloogi tegevustest erinevates rollides.

Minu käigud KVÜÕA haridustehnoloogi juurde olid mõneti ootuspärased ja mõneti üllatavad ja päris kindel olen ma selles, et kahe päeva jooksul jõuab jälgida ainult kaduvväikest osa tema töödest ja ülesannetest.
Ametijuhendi kohaselt on haridustehnoloogi põhiülesanded asutuses e-õppe arendamine KVÜÕAs, e-õppe keskkonna ILIAS administreerimine, halduse tagamine ja kasutajatoe pakkumine. Samuti koostöös KVÜÕA õppejõududega e-õppe kursuste planeerimine, ettevalmistamine ning e-kursuste läbiviimise toetamine.
See, mida mina nägin teda tegemas oli suhtlemine, kogu päeva kestev pidev suhtlemine telefoni, skype'i, meili, facebooki teel ja silmast silma suhtlemine. Koguaeg vajas keegi kuskil nõu ja abi ja oli vaja kiireid lahendusi genereerida. Üks väga suur ja oluline asi, mis KVÜÕA haridustehnoloogi najal püsib, on Kaitseväe ja seal hulgas ka Kaitseliidu poolt kasutatav õpihaldussüsteem Ilias. Haridusehnoloog peab pidevalt kursis olema kõigi Iliase uuendustega, mida ei ole üldse vähe, uuendused kasutajate jaoks eestikeelseks muutma ja lisaks uuendusi ka kasutajatele tutvustama. Siinkohal on paslik mainida, et Kaitseväe Iliasel on hetkel üle 5500 kasutaja ja neid tekib iga päevaga juurde. Muuhulgas on Haridustehnoloogi ülesandeks ka uute soovijate kasutajaks tegemine. Ka see ei ole alati nii lihtne, kui paistab. Sest näiteks, kui kasutajaks saada soovija puhul ei ole osteselt läbi näha tema seotus Kaitseväe või Kaitseliiduga, siis tuleb temaga ühendust võtta ja uurida, kes ta selline on ja miks ta Iliase kasutajaks soovib saada. Lihtsalt kasutajate puhul esineb sageli veel nt parooli unustamisi ja igasuguseid arusaamatusi, kus ei osata soovitud asju leida nt.
Teine täiesti omaette grupp, keda abistada on õppejõud ja kursuste administraatorid. Nende hulgas on nii neid, kes peale mõningast juhendamist ise oma asjadega pusivad ja siis aegajalt nõu küsivad ja on alati valmis uusi vahendeid kasutama, kui ka neid, kelle eest tuleb suhteliselt palju ära teha ja kes on uute vahendite osas kartlikumad.
Minu seekordne vaatlus tiirleski peamiselt ümber Iliase ja selle kasutaja toeks olemise. See, kuidas päriselt e-kursuseid või e-toega kursuseid läbi viiakse jäi mul sedakorda nägemata.

• kasutusel olevad õpikeskkonnad, vahendid, süsteemid – milliseid õpikeskkondasid, erinevaid tehnoloogilisi vahendeid ja süsteeme haridustehnoloog oma töös kasutab. Too näiteid tegevustest erinevate tehnoloogiate puhul.

Nagu juba öeldud ei saa üle ega ümber Iliasest.
Eesti Kaitseväel toimiv e-õppe keskkond ILIAS 4, NATO/PfP kaitseakadeemiate ja rakendusuuringute instituutide konsortsiumi töögrupi arendatav avatud koodiga tarkvara – tasuta kasutatav vabavaraline õppehaldussüsteem veebipõhise õppe arendamiseks ja elluviimiseks. ILIAS loodi 1998. aastal ning on nüüdseks kasutusel rohkem kui 3000 asutuses. Eesti Kaitseväes on ILIAS kasutusel aastast 2005, selle kasutajaid on praegu üle 5500.
Põhitarkvara, millega õpiobjekte luuakse, on ILIASesse integreeritud SCORM Editor, mille abil saab luua SCORM standardile vastavaid õppemooduleid ehk õpiobjekte. Samas kasutatakse vajadusel ka Captivate`i.
Otsapidi on haridustehnoloog seotud ka loengusalvestussüsteemi ECHO 360 töö organiseerimisega, lõikudes vajadusel salvestatud loenguid või otsides serverist parasjagu vajalikuks osutunud loengute linke ning saates neid õppejõududele või õpilastele või lisades neid ILIASe kursustele.
IKT vahendite hooldusega ja väljastamisega tegelevad IT spetsialistid.

• nõustamistehnikad – milliseid nõustamistehnikaid kasutatakse antud organisatsioonis. Kui külastuspäeval ei nõustanud haridustehnoloog kedagi, siis uurida, milline on tavaline praktika ja millele erinevate nõustamistehnikate kasutamised võivad viidata.

Esimeses alapunktis ma juba viitasin, et selline suhtlemine/juhendamine/nõustamine ongi peamine osa KVÜÕA haridustehnoloogi igapäevatööst. Mulle tundub, et haridustehnoloog nõustab vastavalt oma kogemusele ja sisemisele äratundmisele, et kes on millist nõu valmis vastu võtma. Kes haarab lennult uusi vahendeid ja pusib nendega ise edasi, kes vajab abi ja juhendamist ja on seejärel nõus uue vahendiga katsetama, kes vajab rohkelt veenmist ja delikaatset lähenemist, et üldse midagi uut proovida.
Grupinõustamine arvutiklassis selles organisatsioonis pole osutunud efektiivseks, sest aastate jooksul on selgunud, et selle mõju ei kesta kuigi kaua: süsteem muutub ja aasta pärast võib juba mingi funktsioon töötada ja teistmoodi välja näha, samuti ununeb kogu tarkus kiiresti vähema kasutamise korral. Seetõttu on osutunud sobivaimaks „nüüd-ja-kohe“ individuaalne konsultatsioon, mida on võimalik saada kas haridustehnoloogi juures või õppejõu enese kabinetis või hoopis kohvikus, samuti saavad pisiasjad lahendatud telefoni, skype või Lynci teel.

• omal soovil võib ka väljatuua milliseid haridustehnoloogia rakendamisega/kasutamisega seotud arenguvõimalusi oli võimalik kogeda praktikakohas

Minu maailmapilt haridustehnoloogi ameti osas läks küll pisut reaalsemaks või sai nö uue vaatenurga. Kujutluses ju ikka mõtled, et haridustehnoloog istub oma arvuti taga ja aegajalt käib kuskil kedagi õpetamas - pigem on ikka arvutitöö, kui väga suurt suhtlemist nõudev töö. Ja töö iseenesest käiski suures osas arvuti taga, aga eelõige ikka suheldes, suheldes ja veekord suheldes.
Kuna ma ise alles avastan Iliase võimalusi, siis oli mul ka selles osas mitmeid ohhoo-efekte.
http://htpraktika13.blogspot.com/2013/09/vaatluspraktika-ulesanne.html

1 comments:

Kairit to Meelis Pernits

28.09.2013 21:02
Väga hea ülevaade! Ilmselt on sul õigus, et sellise vähese ajaga ei saa haridustehnoloogi töö loomusest suurt pilti, kuid sinu sissekande põhjal tundub, et sulle sattus hea päev HT külastamiseks - tegevusi oli palju ja mitmekesiseid.
Post a comment