Haridustehnoloogia praktika

Sissejuhatav ülesanne.

27.09.2013 8:32 by Meelis Pernits
Sissejuhatav ülesanne.

Ülesanne – Sõnasta praktika alguses oma praktika eesmärgid ja ootused ning lisa praktikakoha tutvustuse ning praktikakoha valiku põhjenduse.

Kuna alustasin septembris aastast õpingut Tartus, Balti Kaitsekollezdis, siis tulenevalt sellest valisin oma vaatlus- ja põhipraktika kohaks Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse.
Põhipraktika ülesanded 1 ja 3 teostan ja analüüsin kursusekaaslaste nõustamist ja rakendan ühte programmi kasutamisjuhendit.
Põhipraktika 2. ülesande täitmine on hetkel problemaatiline, kuid ühe võimalusena on võimalik nõustada HT küsimustes kaas kursuslasi või siis Kaitseliidu kooli töötajaid (seoses õpngute intensiivsusega on selle ülesande täitmine raskendatud).
Õpingute käigus olen märganud, et erinevate IKT vahendite ja sotsiaalmeedia kasutamine grupitöödes on väga väike. Loodan, et hetkel omandatud teadmised ja oskused aitavad mul muuta grupitöid efektiivsemaks.
http://htpraktika13.blogspot.com/2013/09/sissejuhatav-ulesanne.html

1 comments:

Kairit to Meelis Pernits

28.09.2013 20:59
Suurepärane, Meelis, et leidsid võimaluse praktika sooritamiseks tiheda ajakava juures. Toetan sind täielikult.
Post a comment