Haridustehnoloogia praktika

Haridustehnoloogia praktika- vaatluspraktika 1. ülesanne

26.09.2013 16:46 by Ruth Randoja

http://htpraktika.wordpress.com/2013/09/20/vaatluspraktika-ulesanne-praktiseeriva-haridustehnoloogi-analuus/


Minu vaatluspraktika toimus Tallinna Ülikooli e-õppekeskuses, kus töötab hetkel 5 inimest – BEST-koordinaator Elo Sepp, haridustehnoloogid Veronika Rogalevits ja Krista Eskla ning multimeediaspetsialistid Kristjan Madalvee ja Tarmo Lehari.


E-õppekeskuse põhieesmärk on TLU õppejõudude (u 500) haridustehnoloogiline nõustamine ning koolitamine: viiakse läbi regulaarselt erinevaid töötube ning koolitusi, toetatakse Moodle’i, IVA jt õpihaldussüsteemide kasutajaid, luuakse juhendeid, e-õppekeskus toetab projektipõhiselt rahastatavate ekursuste ja õpiobjektide loomist TLU-s.


IMG_20130925_141704


Luuakse erinevaid videomaterjale – õppevideod,TLU-d tutvustavad videomaterjalid (mh ülikoolihoones ekraanidel jooksvad lühiklipid loengusarjast “Ühe Minuti Loeng” on valminud e-õppekeskuses) ning pakutakse nii ülikoolis kui väljapoole erinevaid multimeediateenuseid -  loengute lindistamine, otseülekanne ning videotöötlus. Hoitakse, laenutatakse ja renditakse tahvleid, sülearvuteid ning videotehnikat ning nõustatakse tehnika kasutamisel.


IMG_20130925_123234


Füüsiliselt paikneb e-õppekeskus ülikoolihoonetes laiali -  haridustehnoloogid kahes ruumis Silva majas ja multimeediaspetsialistid Terra majas.


IMG_20130925_122738


Tallinna Ülikooli e-õppekeskuses haridustehnoloogina töötav Veronika Rogalevits on meie kursusele tuttav ka õppejõuna ainest “Õpihaldussüsteemid”.  Veronikal on bakaulaureusekraad infoteadustes ning magistrikraad multimeediumi ja õpisüsteemide erialal, hetkel on Veronika Informaatika Instituudi doktorant, doktoritöö teemaks e-õpiku kontspetsioon. 2011. aastal on Veronika valitud  Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Aasta koolitajaks.


Osalen Veronika  tegevustes kahel päeval – 25.- 26.09.13. Eelmisel kevadel on e-õppekeskus alustanud iganädalaste õpitubade läbiviimisega ning kolmapäeval 26. septembril toimub Moodle’i koolitus teemal “Aktiivõppe vahendid Moodle keskkonnas”, tuleb üle vaadata koolituseks vajalik ruum ning panna valmis tehnika, ruum ASIO-s broneerida, valmistada ette koolituse sisuline osa. Et kuvada pilt Mac-arvutist interaktiivsele Promethea tahvlile, läheb vaja spetsiaalset üleminekujuhet, mille saab multimeediaspetisalistidelt Terra majast.


IMG_20130925_123208


Ka koolitusruum asubTerra majas:


IMG_20130925_122803


Ignädalaste töötubade teemadest teavitatakse TLU üldlisti ja üksuse kodulehelt http://www.tlu.ee/et/e-oppe-keskus/koolitused


Sel semestril on teemad sellised: 1. Moodle uuendused, Krista Eskla, 19.09.

 2. Aktiivõppe vahendid Moodle keskkonnas, Veronika Rogalevitš, 26.09.

 3. HotPotatoes jt vahendid enesekontrolliks, Krista Eskla, 03.10.

 4. WordPress, Elo Sepp, 10.10.

 5. Weebly, Krista Eskla, 17.10.

 6. Pilveteenused Google Drive, Veronika Rogalevitš, 24.10.

 7. Skydrive, Dropbox jt teenused, Veronika Rogalevitš, 31.10.

 8. Pildistamise alused, fototöötluse alused. NB! Soovitav on kaasa võtta oma kaamera (ükskõik, millise), saab koos selle funktsioone õppida. Koolitaja: Kristjan Madalvee, 07.11.

 9. Video salvestamise alused, video levitamise võimalused, oma kaamera võib olla kaasas.Koolitaja: Kristjan Madalvee või Tarmo Lehari, 14.11.

 10. Ekraanivideod, Krista Eskla, 21.11.

 11. Sotsiaalne tarkvara õppetöös: FB grupid jm Veronika Rogalevitš (õppejõudude näitel),


Registreeruda saab koolitusele kasutades veebivormi üksuse kodulehel. Soovi korral saab laenutada sülearvuti e-õppekeskusest.


IMG_20130925_122742


Veronika tööst võtab väga suure osa Moodle’i tugi -  õppejõudude hulgas on innovaatoreid, kes eelistavad avatud õpikeskkondi, umbes 2%. Enamus eelistab siiski kasutada suletud õpihaldussüsteemi ning Moodle’i kasutajaid on palju (vahepeal võtabki Skype’is ühendust Triin Pajur HITSA-st, kes kutsub läbi viima järjekordset Moodle’i töötuba).


Ruumi siseneb õppejõud allkirjastama õpiobjekti üleandmise akti. Arno Baltin, psühholoogia instituudi lektor on loonud õpiobjekti “Rühmatöö meetodid“.


Pilvelahendustest on ülikoolis kasutusel Google Apps, üksusesiseselt kasutatakse SkyDrive’i.


Jätan Veronika koolituse sisulist poolt ette valmistama ning lähen rääkima kõrvaltoas töötava haridustehnoloogi Krista Esklaga.


????????????????????????????????????


Krista töötee on olnud mitmekesine: ta on töötanud eesti keele õpetajana, raamatukogu juhatajana, infojuhina, koolitanud täiskasvanuid, olnud koolielu projektijuht, juhtinud ka e-õppekeskust, kuid tervislikel põhjustel administratiivülesannetest eemaldunud ning tegeleb hetkel enda sõnul talle meeldiva tööga- inimestega suhtlemine. Krista sõnul on  haridustehnoloogi mõiste laienenud – see, mida haridustehnoloog teeb, sõltub selle organisatsiooni vajadusest. Tallinna Ülikoolis on Krista põhiülesanne nõustada ja koolitada õppejõude. Tema sõnul on töö keeruline, ning kuigi olulist vahet täiskasvanu ja lapse koolitamisel pole, nõuab akadeemiliste isikute koolitamine siiski teatavat erilähenemist ja -võtteid, mille Krista on aastatega omandanud.


Nõustamistehnikatest kasutatakse nii grupikoolitusi kui inidviduaalnõustamist. Vajadusel koostatakse koolitusi ka tellimuse peale. Nõustatakse ka metoodika osas – kui õppejõud kutsub, siis minnakse loengusse ja näidatakse,  kuidas kasutada aktiivõppemeetodeid. Eõppes algajat õppejõudu nõustades tuleb Krista sõnul temaga kõigepealt vestelda, uurida, kuidas ta õpetab, miks ta nõu küsima tuli, kes on õpetatav sihtgrupp. Keskkondadest soovitab Krista algajale Moodle’it, edasijõudnuile  juba avatud keskkondi – WordPress, Weebly; pilvevõimalusi.


Krista sõnul on tööd nii palju, et enesetäiendamiseks kõikidel moodsatel kursustel, kus käia tahaks, osaleda ei jõua. Kuid siiski püüab ta käia konverentsidel, osaleda HT võrgustiku üritustel. Alati aitab kolleegidega suhtlemine – saab uut infot ja tekib uusi ideid – haridustehnoloogide võrgustik on hästitoimiv kogukond.


26. septembri hommikul toimuval koolitusel kulgeb kõik viperusteta: Veronika tutvustab aktiivõppe võtmes Moodle’i foorumit, wikit, kuidas sisestada väliseid vahendeid- ideekaart (bubbl.us), sõnastikku ning õpikoda.


http://rrandoja.wordpress.com/2013/09/26/haridustehnoloogia-praktika-vaatluspraktika-1-ulesanne/

1 comments:

Kairit Tammets to Ruth Randoja

28.09.2013 21:07

Sinu sissekannet, Ruth, oli väga huvitav lugeda isegi minul, kes ma ise samas organisatsioonis töötan ja olles nende endine kolleeg :) Aga sul õnnestus kenasti välja tuua erinevad haridustehnoloogi töö tahud ja kui palju selles töös siiski on inimeste nõustamist ja just kuulamist. Suur tänu.

Post a comment