Haridustehnoloogia praktika

Haridustehnoloogia praktika – sissejuhatav ülesanne

26.09.2013 13:46 by Ruth Randoja

http://htpraktika.wordpress.com/2013/09/09/sissejuhatav-ulesanne/


Tähtaeg – 29. september.


Kindlasti on üks eesmärk koguda 10 ainepunkti :).


Praktikaülesannete osas on räägitud olemasoleva olukorra kaardistamisest, ehk eelkõige põhikohaga töötavate õppejõudude intervjueerimisest ning seejärel vastavalt tulemustele nõustamisest – nii grupi- kui individuaalnõustamisest, õpiobjektide osas vajaduse väljaselgitamisest ning loomulikult seda kõike praktikaülesannete valguses:  1. uue tehnoloogia v keskkonna tutvustamine;

  2. nõustamistehnikate rakendamine;

  3. õppedisaini ülesande täitmine.


Kuna ma ei ole praktiseeriv haridustehnoloog, on minu ootused loomulikult tundma õppida haridustehnoloogi päriselu, proovida kätt  konkreetses keskkonnas vajaminevate haridustehnoloogiliste ülesannete täitmisega ning testida koolis kogutud teoreetiliste teadmiste ning meie õppekava kokkukõla reaalelulise situatsiooniga.


Oma vaatluspraktika kohaks valisin Tallinna Ülikooli, kus vaadeldav on Tallinna Ülikooli haridustehnoloog Veronika Rogalevits.


Põhipraktika toimub Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis ning juhendajaks Piret Lehiste rakendusinformaatika õppekava juht, osakonna juhataja.


Praktikakohtade valikul sai määravaks asjaolu, et asun alates 7. oktoobrist tööle Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis, küll mitte haridustehnoloogina, vaid 0,5 rmtk+0,5 infospetsialist/veebitoimetaja, kuid usun, et õppeasutuses töötades pole tõsise huvi ja soovi korral  ka haridustehnoloogiline rada  kindlasti mitte püsti.


http://rrandoja.wordpress.com/2013/09/26/haridustehnoloogia-praktika-sissejuhatav-ulesanne/

1 comments:

Kairit Tammets to Ruth Randoja

28.09.2013 21:03

Aitäh, Ruth. Loodan samuti, et saad oma 10 EAP-d :) Kuid loodan ka, et praktika avab sulle palju uusi võimalusi ja uksi ning saad haridustehnoloogi tööst hea ülevaate.

Post a comment