Haridustehnoloogia praktika

EKE7043 Eesti keele kirjalik väljendusoskus 2013 II iseseisev töö

11.09.2013 10:50 by Ruth Randoja


Tähtaeg 4.10 kl 20.45.


Referaat oma eriala olulisest uurijast.


Kasutada vähemalt kaht allikat. Lisada kasutatud kirjanduse loetelu, korras viited.


Keeleliselt korrektne, sisukas tekst.


U 2 lehekülge (kuni 800 sõna, v.a kirjandus).


Töö esitada Moodleʼi keskkonda. Tähtaeg 4.10 kl 23.55.


Töö võib esitada ka paberil (loengus õppejõule või eesti keele ja kultuuri instituudi büroosse S-545 või selle ukse kõrval olevasse postkasti). Tähtaeg 4.10 kl 20.45.

http://rrandoja.wordpress.com/2013/09/11/eke7043-eesti-keele-kirjalik-valjendusoskus-2013-ii-iseseisev-too/

0 comments:

Post a comment