Haridustehnoloogia praktika

EKE7043 Eesti keele kirjalik väljendusoskus 2013 III iseseisev töö

11.09.2013 10:53 by Ruth Randoja


Tähtaeg Friday, 11. October 2013, 23:55


Kokkuvõte Oma Keele vähemalt 3-leheküljelisest artiklist (erinev artikkel kui 1. iseseisvas töös kasutatud).


200 ± 3 sõna. (Aluseks olnud artikli autori nimi ning artikli pealkiri, ajakirja number, samuti võimalikult faili lisatud töö koostaja nimi jäävad väljapoole loendatavaid sõnu.)


Keeleliselt korrektne, sisukas tekst.


Töö tuleb esitada RTF-vormingus Moodle´i keskkonda (kursus EKE 7043_2012).


Faili nimeks ESITAJAPEREKONNANIMI_OK2.

http://rrandoja.wordpress.com/2013/09/11/eke7043-eesti-keele-kirjalik-valjendusoskus-2013-iii-iseseisev-too/

0 comments:

Post a comment