Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

7 kodutöö (Korrektne)

21.05.2013 0:11 by Dmitri Burlakov

Õpiobjekti nimi: LeMill juhend vene keeles
Õpiobjekti autor: Dmitri Burlakov


Sisu
Teema terviklik käsitlus: 2

 Esinevad mõningad puudujäägid. On vaja konkretiseerida ülesande tüüpi. On vaja räkida rohkem gruppide koostamisest.

Õpijuhend:2

 Esinevad mõningad puudujäägid. Puudub tagasiside andmise võimalus.

Faktiline õigsus: 3

 E-õppematerjal ei sisalda faktivigu.

Motiveerivus, eakohasus, uudsus, õpioskuste arendamine:  3

E-õppematerjal on õpilase jaoks motiveeriv ning sisult eakohane. E-õppematerjal toetab õppija õpioskuste arendamist.


Tehniline teostus

Struktuur ja liigendatus: 2

Esinevad mõningad puudujäägid: Struktuur on mõnikord mitte korralikult näitud

Materjali maht, vorming ja ühilduvus: 2

Esinevad mõningad puudujäägid: Õpekeskond ei luba mitme vorming

Keeleline korrektsus: 3

 Õppematerjal on keeleliselt korrektne.

Kujundus:2

Esinevad mõningad puudujäägid: Ei ole meediaelemendi

Tehniline korrektsus: 3 - Ei esine tehnilisi vigu, kõik materjalid avanevad ja ei esine mittetöötavaid linke. Materjali igast osast on võimalik avalehele tagasi pöörduda.


Autorlus

Autorlus: 4

E-õppematerjali looja, loomise aasta või viimase muudatuse aeg ning viide autoriõigustele on esitatud selgelt.

Kokku: 24

Materiali ei ole täiesti kvaliteetselt koostatud.
http://digitaaldmitri.blogspot.com/2013/05/7-kodutoo-korrektne.html

0 comments:

Post a comment