Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Assignment 1
February 17, 2013
Esimeseks teemaks on õpiobjekti mõiste ja õppematerjalide levitamise vahendid. Ülesanded on järgmised: Lugege läbi eestikeelne lugemismaterjal “Sissejuhatus digitaalsetesse...
Assignment 2
March 3, 2013
Sel ja järgmisel nädalal keskendub meie kursus õppematerjalide koostamise vahenditele. Lugemismaterjal annab lühiülevaate õppematerjalide koostamise vahendite tüüpidest, sisupakendamidamise...
Assignment 3
March 17, 2013
Õppematerjalide koostamise vahendite juurest liigume me edasi arvutipõhiste testide juurde. Eelmisel teema juures võimaldasid kõik õppematerjalide ja sisupakettide koostamise vahendid mingil...
Assignment 4
March 31, 2013
Kõigepealt pean ma vabandama selle pärast, et neljas kodutöö viibis. Olen olnud ühe artikli ja külmetushaigustega rivist väljas. Neljandas teemas tahaks ma puudutada uusi tehnoloogiaid, mis ei...
Assignment 5
April 14, 2013
Praeguseks on neljanda teema kohta laekunud 11 postitust, nii et on sobiv hetk anda teile kätte järgmine teema. Selleks on õppematerjalide autoriõigus. See teema on mulle isiklikult väga...
Assignment 6
April 28, 2013
Autoriõiguse teema järel keskendume me sellele, kuidas kasutatud materjalidele korrektselt viidata. Viitamise teema on tegelikult mõnes mõttes haridustehnoloogia õppekava üheks alguseks. 2008....
Assignment 7
May 12, 2013
Sellesse kursusesse on planeeritud kokku seitse teemat. Kuna sel kevadsemestril algasid auditoorse töö nädalavahetused tavapärasest varem, siis jääb viimane teema kursuse viimase kontaktpäeva...