Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

7. teema: õppematerjalide kvaliteet

19.05.2013 20:15 by Mihhail Gruzdev
Hindamise aluseks on võetud: Koolielu kvaliteetse õppematerjali hindamismudel

Õpiobjekti nimi: iTesti juhend
Tüüp ning vahend, millega loodud:  blogi
Õpiobjekti autor: Katrin Schultz, Mihhail Grudzev

Sisu

  • Teema terviklik käsitlus: 3 - E-õppematerjal omab sihtgrupi jaoks selget väärtust, on loogiliselt üles ehitatud ja liigendatud. Teemakäsitlus on terviklik, oluline on esile tõstetud ning meediaelemente (pildid, helid, videod) on lisatud sisu ja metoodikaga haakuvalt ning vajalikul määral.
  • Õpijuhend: 2 - Esinevad mõningad puudujäägid. Pole määratud sihtgrupi, puudub tagasiside andmise võimalus.
  • Faktiline õigsus: 3 - E-õppematerjal ei sisalda faktivigu, vaieldavate faktide puhul viidatakse algallikale.
  • Motiveerivus, eakohasus, uudsus, õpioskuste arendamine: - 
Tehniline teostus
  • Struktuur ja liigendatus: 3 - E-õppematerjal on selge, ühtlane ja ülevaatlik. Struktuur on kooskõlas õppematerjali vormi ja temaatikaga. Liigendatus on loogiline.
  • Materjali maht, vorming ja ühilduvus: 3 - E-õppematerjal on optimaalse mahuga ning kasutatav erinevate veebilehitsejate ja platvormidega. Kasutatud on enamlevinud vorminguid, või on lisatud info, kuidas antud formaati avada. Materjali avamine ei ole aeganõudev.
  • Keeleline korrektsus: 3 - Õppematerjal on keeleliselt korrektne.
  • Kujundus: 3 - E-õppematerjali kujundamisel on kasutatud ühtset stiili. Värvivalik toetab sisu. Tausta ja tekstivärv on kooskõlas, tekst on taustast hästi eristuv. Oluline on esile tõstetud. Meediaelemente on lisatud sobivas koguses.
  • Tehniline korrektsus: 3 - Ei esine tehnilisi vigu, kõik materjalid avanevad ja ei esine mittetöötavaid linke. Materjali igast osast on võimalik avalehele tagasi pöörduda.
Autorlus
  • Autorlus: 0 - Viitamine ei ole korrektne või puudub.  E-õppematerjali looja, loomise aasta või viimase muudatuse aeg ning viide autoriõigustele on puudu. 
Kokku: 23
http://digiopmat.blogspot.com/2013/05/7-teema-oppematerjalide-kvaliteet.html

0 comments:

Post a comment