Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Refleksioon.

19.05.2013 19:46 by Meelis Pernits
Kokkuvõtvalt võin öelda, et käesolev aine osutus minu jaoks täpselt nii kasulikuks või isegi natuke kasulikumaks, kui ma lootsin. Vaatlen alljärgnevalt kurssue kasulikkust ja oma õppimist läbi oma kursuse algul koostatud õpilepingu.

Teema – Digitaalsete õpematerjalide koostamine

Eesmärgid – Minu eesmärgiks on antud aine raames, leida võimalikult palju erinevaid vahendeid (võimalusi) digitaalsete õppematerjalide koostamiseks, ning väljatöötatud materjalide digitaliseerimiseks. Lisaks sooviksin täiendada olemasolevaid teadmisi õppematerjalide metoodilise koostamise ja arendamise kohta.

Kindlasti jõudsin ma selle osani püstitatud eesmärgist, et sain tundma mitmeid uusi vahendeid ja võimalusi õppetöö läbiviimiseks. Lisaks tean nüüd hulganisti vahendeid, millega ma veel põhjalikku tutvust ei jõudnud teha, aga kavatsen neid peale aine lõppu uurida. Viimasesse andis suure panuse just kaaskursuslaste blogide ja mõtete lugemine.
Mul tekkis õppetöö käigus ka mitmeid mõtteid juba väljatöötatud õppematerjalide osas. Kui ükskord see aeg tekib, siis mõtlen selle üle põhjalikumalt ja loon headest pabermaterjalisest veel paremad digimaterjalid.
Õppematerjalide metoodilise koostamise kohta ma ehk nii palju teada ei saanud, kui lootsin. AGA, kuna sel semestril oli ka aine "Haridustehnoloofgilised uuringud ja evalvatsioon", siis need ained töötasid minu jaoks kahekesi koos väga hästi. Nt sai uute vahendite puhul kohe mõelda, milliseid õpikäsitusi ja kuidas selle vahendiga rakendada saaks.
Kursusel oli ka teemasid, mis minu eesmärkidest välja jäid, aga sellegi poolest kasulikuks osutusid nt viitamine ja autorlus. Viitamine jääb mulle nüüd eriti hästi meelde, kuna puhtalt tähelepanematuse tõttu õnnestus mul see ülesanne valesti teha.


Strateegiad – Eesmärgid kavatsen saavutada järgmiste tegevustega:

1) Osalen aktiivselt ja õigeaegselt individuaalsete ülesannete täitmisel ja toetan rühmatöödel oma kaasõppureid.

2) Loen ja analüüsin põhjalikult kursusekaaslaste blogisid ja teen järeldusi, ning jagan ka nendega tekkinud mõtteid.

3) Analüüsin ja tutvun põhjalikult õppenädala materjalidega.


Ma tõesti püüdsin seda kõike teha ja andsin endast parima. Kui ajanappus sundis kuskilt järele anda, siis tõmbasin tagasi kaaskursuslaste blogide lugemisega. Nendele oleks tahtnud tõesti veel suuremat tähelepanu pöörata, kui ma seda tegin.


Vahendid/ressursid – kursusekaaslased, uued programmid, töökaasalsed, viidatud materjalid, õpikeskkonnad ja IKT vahendid.

Jah!Hindamine – Kui ma kursuse lõppedes oskan koostada erinevate vahenditega digitaalseid õppematerjale ja reaalselt kasutan neist vähemalt ühte sõjalises väljaõppes, siis minu jaoks on kursus korda läinud.

Jah, usun, et oskan ja hakkan peagi reaalselt järgi proovima, seega kursus on minu jaoks absoluutselt korda läinud.
Aitäh!http://digimaterjalidekoostamine.blogspot.com/2013/05/refleksioon.html

0 comments:

Post a comment