Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Kursuse tagasiside ja enesehinnangu refleksioon

15.05.2013 19:16 by Kaire Kollom

Aine Digitaalsete õppematerjalide koostamine algas 3.veebruaril õpilepingu sõlmimisega.


Õpilepingus püstitasin eesmärgid, millest lähtuvalt analüüsin aines omandatut (st eesmärkide saavutamist).


Saada ülevaade õpiobjektide liikidest ja nende avaldamise võimalustest erinevates repositooriumites.


Kõige rohkem tekitavad jätkuvalt segadust mõisted. Minu jaoks on õppematerjal tunduvalt laiem mõiste ning õpiobjekt on üks konkreetne ja väga kindlate tunnustega õppematerjal. Õpiobjekti puhul on olemas kindlasti õpijuhis eesmärkidega ja võimalus kontrollida õppeeesmärkide vaautamist, õppematerjali puhul võib ikka õppija või õpetaja kasutada seda õppeprotsessis erineval viisil ja erinevate eesmärkide saavutamiseks.


Õppematerjalide avaldamise võimalustest erinevates repositooriumites sain põhjaliku ülevaate. Tegin tutvust repositooriumitega, mis on mõeldud õppematerjalide hoidmiseks (nt e-õppe Arenduskeskuse repositoorium, Koolielu), aga ka õppematerjalide loomist võimaldavate repositooriumitega (Connexions, LeMill).


Tutvuda õppematerjalide koostamise vahenditega kasutades neid õppematerjali loomiseks ning analüüsida nende kasutamist (sh rühmatöö).


Tutvusin väga erinevate õppematerjalide koostamise vahenditega, millest tervet rida sai ka õppematerjalide koostamiseks ka kasutatud  - repositooriumid (Connexions), testide loomise vahendid (ClassMaker, varasemast HotPotatoes), e-raamatu loomise vahendid (iBook Author, Inkling Habitat, PressBooks).


Oma postitustes analüüsisin nende kasutamist ning vahendi kasutajasõbralikkust ja kasutusvõimalusi.


Tutvuda erinevate arvutipõhiste testide loomise vahenditega ning luua praktikas vähemalt üks arvutipõhine test.


Arvutipõhiste testide loomise vahenditest olid mulle varasemast tuttavad HotPotatoes ja Moodle’is olevad testide loomise võimalused. Seekord katsetasin ClassMakeri võimalusi ning koostasin testi enda poolt õpetatava aine Mäng kultuurilise, arengulise ja pedagoogilise meetodina eksamitööks. Lasin testi täita ka üliõpilastel eksamiks valmistumisel ning sain põhjaliku ülevaate testi kasutamisest ja tulemuste esitamise viisist. Üliõpilaste tagasiside testile oli, et paberkandjal testi sooritamine on turvalisem ja rahulikum ning kõige häirivam elektrooniliste testide puhul on ajalimiit, mida klassiruumis ei märka. Minu kui õppejõu jaoks on elektroonilised testid õnnistus, mis vähendab koduste tööde kontrollimise vaeva :) .


Saada teadmisi uute tehnoloogiate kasutamisest õppeprotsessis, nende abil õppematerjalide koostamisest ning luua üks õppematerjal asutades uusi tehnoloogiaid.


Kursuse käigus tutvusime erinevate tehnoloogiate ja ka tehniliste vahenditega, milla kasutamisel valmisid erinevad õppematerjalid. Kõik kursuse kontaktpäevad toimusid mac-laboris – seega oli võimalus tutvuda ka operatsioonisüsteemiga Mac OS X. Rühmatööna valmis e-raamat, mida tutvustasime iPadi kasutades.


Täiendada oma teadmisi ja oskusi õppematerjalide autoriõiguse, litsentside ja viitamise teemadel.


Vaieldamatult sain rohkelt teadmisi ja oskusti õppematerjalide autoriõiguse, litsentside ja viitamise osas. Õppisin, et ei tohi usaldada vahendit (Mendeley), vaid alati peab paralleelselt toimima inimfaktori kontroll. Adusin, et loodud kvaliteetseid õppematerjale jagades saavad neist kasu rohkemad inimesed ning sedasama ootan ju ka teistelt.


Saada ülevaade õppematerjalide kvaliteedi nõuetest ja hindamise viisidest.


Õppematerjalide kvaliteedinõuetega oleksime minu arvates pidanud tutvuma enne, kui ise õppematerjali looma hakkasime. Kuidas ma saan teha kvaliteedinõuetele (kriteeriumitele) vastavat tööd (st õppematerjali), kui ma ei tea kvaliteedinõudeid (kriteeriume)?


Samas, kuidas oleksin ma saanud analüüsida rühmatöös valminud õppematerjali ja tuua välja selle miinuseid, kui kõik oleks täiuslikult tehtud? Ehk on siin võimalus tihedamaks koostööks ja ühisõppimiseks kursusel osalejate vahel, kui õppematerjalide kvaliteedinõuded on õppematerjali looma asudes silme ees ning õppematerjali kvaliteeti hindab pärast selle valmimist teine õppija.


Õppeprotsessi analüüs ja minu panus


Oma eesmärkide saavutamiseks plaanisin:


Töötan põhjalikult ja õigeaegselt läbi kursuse teemad ja lugemismaterjalid.


Postituste tegemiseks töötasin läbi lugemismaterjalid ning vajalikul hulgal teadusartikleid. Lisaks kasutasin rohkelt erinevaid veebimaterjale.


Esitan asjakohased (ülesannetele vastavad) blogipostitused õigeaegselt.


Patustasin kahe viimase postituse puhul veidi tähtaegadega. Postituse tegemisel oli minu jaoks oluline, et see annaks teemast tervikliku ülevaate, samas vältides kursuse blogist copy-paste tegemisi. Usun, et suutsin kõik oma arusaamad ja mõtted teha arusaadavaks ka teistele.


Viitan kasutatud allikatele korrektselt.


Tagantjärele analüüsides on esines viitamises eksimusi, aga lõppkokkuvõttes sain hästi hakkama ja õppisin palju. Eriti just seda, et tuleb olla väga tähelepanelik ja et viitamises ei ole kergema vastupanu teed…


Loon ülesannetest lähtuvalt erinevaid õppematerjale ning analüüsin nende loomise vahendeid, protsessi ja tulemusi.


Selle ülesande täitsin täiesti korrektselt ja olen ise tulemustega (valminud testid, veebipõhised raamatud, e-raamat, programmi kasutajajuhend jne) väga rahul.


Hoian end kursis kursusekaalaste mõtete ja ideedega (blogipostituste lugemine ja kommenteerimine).


Selles valdkonnas hindan ennast kõige madalamalt. Enne oma postituse tegemist ei tahtnud teiste mõtteid lugeda, et mitte liialt samasse suunda minna. Pärast oma postituse tegemist kommenteerisin neid postitusi, mis tekitasid sisulisi mõtteid ja emotsioone.


Osalen aktiivselt rühmatöös ning annan oma panuse selle õnnestumisse.


Rühmatöös tegime koos Kristiga Inkling Habitatis e-raamatu, mis tutvustas Inkling Habitati kasutamise võimalusi. Olin rühmatöös aktiivne ja tegus ning panustasin selle õnnestumisse väga palju. Kindlasti oli selles oma roll ka suurepärasel rühmatöö kaaslasel, kellega koos töötades täiendasime teineteise teadmisi ja saavutasime tulemuse, mis meile suurt rõõmu valmistas.


Osalen aktiivselt kontakttundides.


Osalesin kõikides kontakttundides, mille kohta tegin ka lühikesed blogipostitused. Olin mõtetega kogu aeg teemas, et püüda kinni kõik oluline ja vajalik.


Edasised eesmärgid


Õppematerjalide teema on väga lai ning siin on rohkelt, mida edasi uurida ja õppida. Igas teemas jõudsin keskenduda vaid ühele vahendile ja/või keskkonnale ning edaspidi on võimalus samade eesmärkide täitmisega süvitsi minna, tutvudes erinevate vahendite ja tehnoloogiatega, autoriõiguste, litsentside ja viitamise, kvaliteedi ning luua uusi ja paremaid digitaalseid õppematerjale.


Kokkuvõtlikult


Kokkuvõtlikult jäin kursusega nii sisult kui korralduslikust küljest väga rahule. Sain palju uusi teadmisi, oskusi ja mõtteid. Kursusele antud kvaliteedimärk ja aasta e-kursuse stipendium on igati asjakohased…


Tänan!


 

http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/kaire19/2013/05/15/kursuse-tagasiside-ja-enesehinnangu-refleksioon/

0 comments:

Post a comment