Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

IFI7053: õppematerjalide kvaliteet

14.05.2013 20:00 by Kristi Jaason
Ülesanne

Nüüd kui veebis leidub üha rohkem õppematerjale, mille autorid pole enamasti professionaalsed õppematerjalide koostajad, on järjest olulisem teema õppematerjalide kvaliteet. Usutavasti kõik, kes on internetist sobivat õppematerjali otsinud, teavad kui keeruline on leida head materjali. Kui õppematerjalide repostiooriumid oleksid sama populaarsed ja rahvusvahelised kui näiteks Facebook, imdb.com või Amazoni veebipood, saaks õpiobjektide hindamiseks koguda kasutajatepoolset tagasisidet, mis oleks suureks abiks õppematerjali otsijale valiku tegemisel. Kuna õppematerjalide kvaliteet on spetsiifilisem teema, on välja töötatud hindamismudelid. Ühest nendest on lähemalt kirjutatud Leacocki ja Lesbiti (2007) artiklis "A Framework for Evaluating the Quality of Multimedia Learning Resources", milles tutvustatakse kvaliteediraamistikku LORI (The Learning Object Review Instrument). LORI on spetsiaalselt koostatud digitaalsete õpiobjektide hindamiseks.

LORIs eristatakse üheksat kvaliteedikriteeriumit:
 1. Sisu kvaliteet. Hea õppematerjali sisus ei esine vigu, teema on käsitletud piisava põhjalikkusega, välditakse subjektiivse hinnangu andmist ning kultuurilisi ja etnilisi stereotüüpe.
 2. Seotus õppe eesmärkidega. Kvaliteetne õpiobjekt sisaldab selgeid õppe-eesmärke ning sisu ja tegevused vastavad eesmärkidele. Samuti peab õppija hindamine olema kooskõlas püstitatud eesmärkidega.
 3. Tagasiside ja kohanduvus. Kvaliteetne õpiobjekt pakub õppijale selgitavat tagasisidet ja on kohandatav õppija vajadustega (nt kui täpseid õpijuhiseid ta vajab).
 4. Motivatsioon. Motiveeriv õpiobjekt vastab õppija tasemele, sisaldab ainult teemakohast materjali sh võib sisaldada illustreerivaid videosid, animatsioone, teadmisi kinnistavaid mänge jms, ülesanded on elulised ja õpilasi kaasavad. Ebakvaliteetse õpiobjekti üheks tunnusteks on ülemäärane multimeediumi kasutamine ja/või on see teemaga mitte haakuv ning võib peale uudsuse momendi kadumist õppijat hoopis segama hakata ja tema motivatsiooni vähendada.
 5. Kujundus. Selle kriteeriumiga hinnatakse teksti loetavust, värvilahendust, diagramme, audio ja video kvaliteeti ning nende eesmärgipärast kasutamist. Kvaliteetses õppematerjalis audio ja video toetavad tekstilist informatsiooni ja ei tekita õppijas kognitiivset koormust.
 6. Mugav kasutajaliides. Õppematerjal järgib kindlat struktuuri; kasutusjuhend on selge ja lühike. Õpiobjekti kasutamine on lihtne, intuitiivne ja pole probleeme interaktiivse sisu kuvamisega (nt lingid avanevad).
 7. Juurdepääsetavus. Kvaliteetne õpiobjekt arvestab ka erivajadusega õppijatega nagu vaegnägijad või kurdid. Samuti on kontrollitud, et õpiobjekt töötab probleemideta erinevates veebrauserites.
 8. Korduvkasutamine. Kvaliteetne õpiobjekt ei ole ühe kindla õpirühma keskne, vaid see on kasutatav erinevates õpikontekstides ja erinevate õpirühmadega, kelle eelnevate teadmisete ja oskuste tase võib varieeruda.
 9. Vastavus standarditele. Õpiobjekt peab vastama rahvusvahelistele standarditele ja spetsifikatsioonidele. Metaandmed sisaldavad piisavalt infot võimaldamaks hinnata materjali sobivust.
Kõiki üheksat kriteeriumit hinnatakse 5-palli skaalal - mida kvaliteetsem õpiobjekt, seda kõrgem hinne.

Nagu LORIst näha, on digitaalsetele õppematerjalidele kõrged nõudmised ja arvestama peab mitmete aspektidega. Võttes õpiobjekti koostamisel aluseks hindamismudeli, peaks valmima tunduvalt kvaliteetsem tulem kui ilma selleta.

Õppematerjali analüüs
Koostöös Kairega koostasime e-raamatu, mis tutvustab e-raamatu loomist Inkling Habitati keskkonnas. Järgnevalt analüüsin seda võttes aluseks Koolielu kvaliteetse õppematerjali hindamismudeli.

SISU
 • teema terviklik käsitlus (3p)
 • õpijuhend (0p)
 • faktiline õigsus (2p)
 • motiveerivus, eakohasus, uudsus, õpioskuste arendamine (3p)
TEHNILINE TEOSTUS
 • struktuur ja liigendatus (3p)
 • materjali maht, vorming, ühilduvus (1p või 2p) - 1p pragusel kujul, ilma veebipoes avaldamiseta on õppematerjal saadaval ainult epub-formaadis; 2p avaldades e-raamatu veebipoes on see loetav kõikide Apple'i seadmetega ja erinevate veebibrauseritega juhul kui lugejal on Inklingi konto.
 • keeleline korrektsus (3p)
 • kujundus (3p)
 • tehniline korrektsus (2p)
AUTORLUS (4p)

*õppematerjali originaalsus (3p)

Kokku 27-28 punkti.

Meie Inklingu Habitati tuvustav õppematerjal ei vasta kvaliteedinõuetele, sest kaks kriteeriumi (õpijuhend ning materjali maht, vorming ja ühilduvus) said vähem kui 2 punkti. Alles pärast õpijuhendi lisamist ja oma e-raamatu Inklingi veebipoodi müüki panemist saab öelda, et tegemist on kvaliteetse õppematerjaliga. 


Kasutatud materjalid
Leacock, T. L., & Nesbit, J. C. (2007). A Framework for Evaluating the Quality of Multimedia Learning Resources. Educational Technology & Society, 10 (2), 44-59. Loetud aadressil http://www.ifets.info/journals/10_2/5.pdf

Kvaliteetse õppematerjali hindamismudel. (15.04. 2012). Loetud aadressil http://koolielu.ee/waramu/view/1-81c9d4b2-3613-44b3-b3a7-a5382ed93c21
http://kristiopiblogi.blogspot.com/2013/05/ifi7053-oppematerjalide-kvaliteet.html

0 comments:

Post a comment