Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Seitsmes teema: õppematerjalide kvaliteet

12.05.2013 22:21 by Katrin Schultz

http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/05/05/viimane-teema-oppematerjalide-kvaliteet/


Veebis leidub palju õppematerjale. Ise ei ole nende kasutaja kuna pole koolis võimalust kasutada. Lähemalt olen tutvunud Koolielu materjalidega. Hea on teada, et üles laetavatel materjalidel on olemas kindlad nõuded. Koolielus on olemas ainemoderaatorid, kes vaatavad tööd enne üle, kui see avalikuks lähevad. LeMillis puuduvad ainemoderaatorid ja seal võivad õpetajad üles panna oma materjali nii nagu nad soovivad.Tutvudes LeMill materjalidega olen leidnud õpetajate katsetusi, proovitöid ning materjale, millel on ainult pealkiri, midagi muud ei ole. LeMillis on rõhk õpetajatevahelisel koostööl: teiste kasutajate poolt avaldatud õppematerjale on võimalik muuta ja täiendada.


iTesti juhendi aadress http://itestjuhend.blogspot.com/


Võttes aluseks Koolielu elektroonilise õppematerjali koostajale ja hindajale mõeldud hindamismudeli, hindasime oma loodud rühmatööd järgmiselt:


Õpiobjekti nimi: iTesti juhend


Tüüp: blogi


Õpiobjekti autorid: Katrin Schultz, Mihhail Grudzev


SISU  • Teema terviklik käsitlus – 3 omab sihtgrupi jaoks selget väärtust, on loogiliselt üles ehitatud ja liigendatud

  • Õpijuhend – 2 õpijuhend puudulik, ei ole välja toodud sihtgruppi ja materjali katsetamise tagasisidet

  • Faktiline õigsus – 3 ei sisalda faktivigu, viidatakse algallikale


TEHNILINE TEOSTUS  • Struktuur ja liigendatus – 3 liigendatus on loogiline, toetab õppeprotsessi

  • Materjali maht, vorming ja ühilduvus – 3 õppematerjal on optimaalse mahuga; materjali avamine ei ole aeganõudev; lisatud on juhend selle leidmiseks

  • Keeleline korrektsus – 3 õppematerjalon keeleliselt korrektne

  • Kujundus – 3 kasutatud on ühtset stiili; värvivalik toetab sisu; lingid eristuvad selgelt ja ühtemoodi muust tekstist

  • Tehniline korrektsus – 3 ei esine tehnilisi vigu, kõik materjalid avanevad ja ei esine mitte töötavaid linke


AUTORLUS  • Autorlus – 1 ei ole kirjas loojaid, loomise aastat ning viidet autoriõigustele


Kokku 24 punkti. (Õppematerjal vastab kvaliteedinõuetele, kui hindamisel on saadud 28 – 31) 


Järelikult tuleb meil kodutööd parandada, et saaksime avaldada oma tööd Koolielus.http://katrinsch37.wordpress.com/2013/05/12/seitsmes-teema-oppematerjalide-kvaliteet/

0 comments:

Post a comment