Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Viimane teema: õppematerjalide kvaliteet

12.05.2013 19:57 by Maris Maripu
Viimase ülesandena tuleb keskenduda õppematerjalide kvaliteedile.
Kvaliteedinõuded on loodud selleks, et
  • toetada kvaliteetsete e-õppematerjalide loomist,
  • valida uusi e-õppematerjale Koolielu portaali,
  • anda hinnang olemasolevatele e-õppematerjalidele Koolielu portaalis.
(Koolielu, 2012)

Nagu juba Viive on maininud, meie rühmatööd Veebitahvlid  analüüsis juba Taimi oma postituses.
Rühmatöö kogus kokku 28 punkti, mille tulemusel õppematerjal vastab kvaliteedinõuetele (Koolielu, 2012).


Kokkuvõtlikult öeldes on õpematerjalide kvaliteedinõuded väga positiivsed, mille tulemusel saab (vajadusel) materjale parendada ja avaldada kvaliteetseid materjale.

Kasutatud materjalid:
Koolielu. (15.04.2012). Koolielu portaali õppematerjalide kvaliteedinõuded. Loetud aadressilt: 

http://digioppemkoostamine.blogspot.com/2013/05/viimane-teema-oppematerjalide-kvaliteet.html

0 comments:

Post a comment