Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Viimane teema.

12.05.2013 17:50 by Meelis Pernits
Viimane teema: õppematerjalide kvaliteet.

Selle teema ülesandeks on tutvuda siin postituses viidatud materjalidega, avaldada oma mõtted õppematerjalide kvaliteedi kohta ning analüüsida enda rühmatööd kvaliteedi seisukohast. Analüüsi aluseks võite võtta Koolielu kvaliteetse õppematerjali hindamismudeli või mõne teise sobiva kvaliteedi raamistiku. Rühmatöö kvaliteedi analüüsi võite esitada rühma liikmete peale ühiselt.

Koolielu kvalitatiivse õppematerjali hindamismudeli alusel on küllatki keeruline hinnata minu poolt koostatud juhendi "Taktikaliste stsenaariumite koostamine TACOPS 4 baasil" vastavust, kuna tegemist ei ole otseselt e-õppematerjaliga vaid juhisega kuidas stsenaariume koostada. Selleks, et tuleks ka reaalne oskus tuleks koolitajal iseseisvalt antud programmi kõiki elemente testida ning tutvuda kõikide võimalustega mida TACOPS pakub.

Sellegipoolest teostasin analüüsi ning tulemit on võimalus näha siit.

Kokku sai minu töö kokku 25 punkti ja ei läbinud testi. Olin loomulikult küllatki kriitline tehtud töö osas ja kindlasti oleks tulnud töö kvaliteetsem, kui oleksin enne juhendi koostamist antud nädala materjalidega tutvunud. Töö koostamisel oleksin koheselt kontrollinud selle vastavust hindamismudelile ja teinud vastavasisulised muudatused.
http://digimaterjalidekoostamine.blogspot.com/2013/05/viimane-teema.html

0 comments:

Post a comment