Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Kursuse tagasiside ja enesehinnangu refleksioon

08.05.2013 15:22 by Mihhail Gruzdev

Refleksioon vastavalt õpilepingule.
Teema: Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Eesmärgid:
Saada uusi kogemusi antud valdkonnas
+/-Saada teada, mis teeb digitaalsed õppematerjalid lugeja jaoks huvitavaks ja kaasavaks
Saada oskusi ja teadmisi kuidas integreerida erinevate keskkondade võimalused ühe digitaalse õppematerjali raames.
-Saada teadmisi kuidas edukalt viia üle mängude põhimõtted õppematerjalidesse muutes nad lugeja jaoks vastuvõtlikumaks, huvitavamaks, kaasavamaks.

Postitatud eesmärkidest said täiesti saavutatud ainult kaks. Üks oli saavutatud poolenisti, kahjuks sellest kuidas teha kaasav ja huvitav digitaalne õppematerjal räägiti minu meelest liiga vähe. Sellele küll oli pööratud tähelepanu, kuid arvan et seda võiks olla rohkem. Üks eesmärk jäi täiesti saavutamata. Kuna antud eesmärk ei ole otseselt antud kursuses kirjeldatud ei saa ka väita, et selle mitte saavutamine oli mõjutatud kursuse ülesehituse pärast vaid pigem minu enda tegemata jätmine. Pean tõdema, et kursuse jooksul loodetav lugemismaterjal mis oli varakult kogutud jäi suuremas osas lugemata. Seega antud eesmärgi saavutamiseks pean ise tegema lähitulevikus, seni kuni kursuse materjal on värskelt meeles, lisatööd ning tutvuma varutud materjaliga.


Strateegiad: Püüan teha kodutööd õigeaegselt. Tuginedes eesmärkidele arendan ennast õppeblogis pakutud artiklite juures paralleelselt ka mängude teoorias, nende ülesehituses, põhimõtetes jne.

Tuleb tõdeda et kahjuks vahel jäin postitustega hiljaks. Püüdsin tutvuda kõikide pakutavate materjalidega mida pakuti õppeblogis. Nagu eesmärkide juures mainisin kõik see mis puudutab mänge jäi mul arendamata ning see on auk mille pean kiiremas korras ise täitma selleks et antud kursuse oleks läbitud vastavalt minu õpilepingule saja protsendiliselt.


Vahendid/Ressursid: Kasutan kõiki võimalike ressursse, mida oskan kasutada või mis on vajalikud ühe või teise kodutöö tegemiseks/esitamiseks.

Arvan et kasutasin kõiki vajalike ressursse ja vahendeid oma tööde tegemisel ja esitamisel. 


Hindamine: Kui kursuse lõpus olen suuteline iga läbitud teema kohta sõnastada oma mõtte/seisukoha tuginedes mingitele kindlatete allikatele, siis on kursus läbitud positiivselt.


Iga teema kohta olen kindlasti valmis ja suuteline sõnastada oma seisukohta. Mis puutub allikatesse, mis toetaksid minu seisukohta siis kahtlen et iga teema kohta sellist allikat leidub, sest tutvudes kursuse lehel olevate materjalidega pidin jälle tõdema et nii mitu inimest nii palju ka arvamust. Sellegi poolest ma olen suuteline leidma iga teema kohta materjale, mis aitaksid mul minu seisukohta arendada edasi ning teha seda selgemaks teistele.
http://digiopmat.blogspot.com/2013/05/kursuse-tagasiside-ja-enesehinnangu.html

0 comments:

Post a comment