Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

IFI7053: 6. teema

05.05.2013 13:25 by Kristi Jaason
Ülesanne

Viitamisega puutusin kokku ka oma eelmiste õpingute käigus, kus meile anti üsnagi põhjalik ülevaade APA stiilis viitamisest, räägiti kui suur osa tekstist võib olla viidatud, plagiaadist jne. Peale lõpetamist olen teemaga vähem kokku puutunud ja palju asju unustanud. Viitamise teema on hetkel aktuaalne ka üldhariduskoolides seoses uue gümnaasiumi riikliku õppekavaga, kus gümnaasiumi lõpetamiseks peavad õpilased koostama ja kaitsma uurmistöö. Sel põhjusel olen hakanud varasemast rohkem nõudma allikatele viitamist ka oma õpilastelt. Õpilased kasutavad peamiselt veebiallikaid, aga nendele viitamise osas ma end kõige kindlamini ei tunne. Näiteks hakkame peagi õpilastega veebiraamatut koostama. Kas tekstiallikatele ja fotodele (millel CC litsents) viitamiseks piisab lingist? Või peab fotode juurde kirjutama ka autori nime?

Nagu kursuse materjalides kirjas, on viitamissüsteeme palju. Ise eelistan nimi-aasta viitamissüsteemi. Olenemata viitamissüsteemist, peab igale tekstisisesele allikale vastama kirje kasutatud kirjanduse loetelus (Põldoja&Laanpere).

Mäletan, kuidas eelmise lõputöö kirjutamise aegu sai tunde raamatukogus veedetud otsides sobivat kirjandust. Õnneks on tänapäeval allika leidmine tänu internetile palju mugavam. Põldoja ja Laanpere kirjutavad: "Tänapäeval on teadusajakirjade levi kolinud suures osas Internetti. Ülikoolide raamatukogud saavad teadusajakirjade andmebaaside kaudu tellida ligipääsu tuhandetele erinevatele ajakirjadele". Abiks on ka Google Scholar ja avatud ligipääsuga ajakirjade kataloog Directory of Open Access Journals.

Tänu tarkavara arendusele on lihtsamaks muutunud ka viidete haldamine. Saadaval on mitmeid viidete haldamise programme, nii tasulisi kui tasuta, nii veebipõhiseid kui töölauatarkvaralisi. Põldoja ja Laanpere nimetavad järgmisi vahendeid:
  • Endnote;
  • Papers;
  • Mendeley;
  • Zotero;
  • CituULike;
  • BibSonomy.

Erinevad viitamissüsteemid Mendeley näitel

APA6
Melhuish, K., & Falloon, G. (2010). Looking to the future: M-learning with the iPad. Computers in New Zealand Schools, 22(3), 1–16. Retrieved from http://researchcommons.waikato.ac.nz/handle/10289/5050

Chicago Manual of Style
Melhuish, Karen, and Garry Falloon. 2010. “Looking to the Future: M-learning with the iPad.” Computers in New Zealand Schools 22 (3): 1–16. http://researchcommons.waikato.ac.nz/handle/10289/5050.

IEEE
[1] K. Melhuish and G. Falloon, “Looking to the future: M-learning with the iPad.,” Computers in New Zealand Schools, vol. 22, no. 3, pp. 1–16, 2010.

Modern Language Association
Melhuish, Karen, and Garry Falloon. “Looking to the Future: M-learning with the iPad.” Computers in New Zealand Schools 22.3 (2010): 1–16.

Nature
1. Melhuish, K. & Falloon, G. Looking to the future: M-learning with the iPad. Computers in New Zealand Schools 22, 1–16 (2010).

Näiteid APA6 stiilis viitamisest

Raamat
Kingsley, O. (2005). E-book publishing success: how anyone can write, compile and sell e-books on the internet. Oxford: Chandos.

Teadusajakirja artikkel
Chong, P. F., Lim, Y. P., & Ling, S. W. (2009). On the Design Preferences for Ebooks. Iete Technical Review, 26(3), 213–222.

Konverentsikogumiku artikkel
Chaohua, G., Guang, C., Jinbao, Z., & Ronghuai, H. (2011). The development process of e-Textbook for k-12 schools in South Korea and its inspiration to China. International Conference on Electrical and Control Engineering, 2011. Proceedings (lk 6879–6883). IEEE.

Veebileht
Chen, Y., & Hayes, J. (2013). E-textbook use increasing, but some find them insufficient. Loetud aadressil: http://www.thedp.com/article/2013/01/e-textbook-use-increasing-but-some-find-them-insufficient


Kasutatud materjalid
Laanpere, M, & Põldoja, H. (2013, 5. mai). Allikmaterjalidele viitamine. Loetud aadressil: http://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/allikmaterjalidele-viitamine/

http://kristiopiblogi.blogspot.com/2013/05/ifi7053-6-teema.html

0 comments:

Post a comment