Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Kuues teema: allikmaterjalidele viitamine

01.05.2013 9:27 by Virgo Õitspuu

http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/04/18/kuues-teema-allikmaterjalidele-viitamine-2/


Olen eelnevalt põgusalt kokku puutunud viitamisega, nüüd sain täpsema ülevaate  viitamise teemast.


Tutvusin viitamise üldpõhimõtetega. Sain selgeks, et liiga vähe ja liiga palju kasutada tekstis viiteid  on halb. Viitamine on austus autoritele kelle materjalide baasil meil uued ideed tekivad. Teise autori täpse sõnastuse, idee refereerimise, faktide, statistika, tabelite, jooniste jne. kasutamisel tuleb kindlasti viidata korrektselt autorile. Vastasel korral on tegemist plagiaadiga. Viitamissüsteeme on erinevaid, võib jagada kolme gruppi :nimi-aasta viitamine, numbriviitamine, joonealune viitamine.


Üldiselt on asi päris keeruline, ei ole ühtset süsteemi. Lisaks on viitamissüsteemidel erinevad versioonid. Viitamisel on abiks viidete haldamise vahendid.


Leidsin Google Scholar otsingumootori abil mitmeid  materjali seoses oma magistritöö teemaga. Katsetasin sarnaseid märksõnu teiste andmebaasidega (ScienceDirect, SpringerLink ja IEEE Computer Society Digital Library) ja sain tulemuseks mitmeid mind huvitavaid artikleid.


Otsisin samasuguseid artikleid Mendeley keskkonnast ja ei leidnud  kõiki, lisasin leitud artiklid oma Mendeley artiklite kogusse. Mendeley on väga mugav viis vajalike artiklite kogumiseks ja hoiustamiseks.


Liitusin Mendeleys grupiga Creating Digital Learning Resources.


Tegelesin Mendeley klientprogrammiga, installeerisin, kopeerisin ja muutsin viitamise stiili.


Raamat (Book)


Michael, D., & Chen, S. (2006). Serious games: Games that educate, train, and inform. Education. Thomson Course Technology.


Teadusajakirjas ilmunud artikkel (Journal Article)


Bellotti, F., Berta, R., & De Gloria, A. (2010). Designing Effective Serious Games: Opportunities and Challenges for Research. International Journal of Emerging Technologies in Learning iJET, 5(SI3), 22–35. doi:10.3991/ijet.v5s3.1500


Konverentsikogumikus ilmunud artikkel (Conference Proceedings)


Logofatu, B., Dumitrache, A., & Logofatu, M. (2012). Computer educational games in practice. Proceedings of the IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education CATE 2012 (lk. 177–182).


Veebilehekülg (Web Page)


Laanpere, M. (2008). Kuue mõttemütsi meetod. Loetud aadressil http://lepo.it.da.ut.ee/~lehti/6mytsi/index.html


Kasutatud materjal:


1. Põldoja, H. & Laanpere, M. (2012). Allikmaterjalidele viitamine. Loetud aadressil http://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/allikmaterjalidele-viitamine/


2. Põldoja, H. (2012), APA6 viitamissüsteemi lühikokkuvõte. Loetud aadressil http://www.hanspoldoja.net/apa6/apa6_lyhikokkuvote.pdfhttp://papitrolla.wordpress.com/2013/05/01/kuues-teema-allikmaterjalidele-viitamine/

0 comments:

Post a comment