Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Viies teema: õppematerjalide autoriõigus

30.04.2013 13:00 by Virgo Õitspuu

http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/04/06/viies-teema-oppematerjalide-autorioigus-2/


Autoriõigus tekib koheselt koos teose loomisega ja kehtib nii avalikustamata kui avalikustatud teostele. Avalikustamiseks loetakse teose avaldamist koguses, mis võimaldab üldsusel sellega tutvuda. Autoriõigus kehtib kogu autori eluaja ja 70 aastat pärast tema surma. Autoriõigusega kaitstavate teoste nimekiri ja ka nende intellektuaalse tegevuse tulemuste nimekiri, millele autoriõiguse ei kohaldata, on välja toodud Autoriõiguse seaduses (2012).


Autori õigused jagatakse kaheks: isiklikud ehk moraalsed õigused ja varalised õigused. Autori isiklikud õigused on autoriga lahutamatult seotud ning neid ei saa müüa ega ära võtta. Küll aga võib autor anda isiklike õiguste kasutamiseks teistele loa ehk litsentsi. Varalisi õigusi on võimalik müüa, samuti võib anda litsentsi nende kasutamiseks teiste isikute poolt. Näiteks õpikute ja töövihikute puhul on autor sageli andnud teose varalised õigused õpikukirjastusele ning saanud oma töö eest autoritasu. Internetis olevate õppematerjalide puhul kuuluvad varalised õigused enamasti materjali autorile. Vastavalt autoriõiguse seadusele lähevad otseste tööülesannete täitmise käigus loodud teoste varalised õigused üle tööandjale. Õpetajate poolt loodud õppematerjalid valmivad siiski enamasti väljapool tööaega ning omal initsiatiivil (Põldoja).


Autoril on õigus teos tagasi kutsuda, peab ainult kompenseerima sellega kaasnevad kulud. Isiklikult puudub info kes on niimoodi teinud.


Mina otseselt ei poolda sisulitsentsiside kasutamist kõikudel juhtudel, sest mõne materjali tootmiseks läheb vaja suures koguses raha. Küsimus taandub õppematerjalide kvaliteedile. Teisalt on tore , et keegi teeb materjalid valmis ja ma saan kasutada, ilma kohustuseta ise midagi luua. Sisulitsentsid ei ole pääsetee parema õppematerjali loomiseks.


Mina pooldan avatud sisulitsentse teatud kontekstis ja kasutan tavalisest Creative Commonsi litsentsi Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA), mille kohaselt tuleb viidata autorile, ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel ja jagamisel kasutada samadel tingimustel


Haridustehnoloogina olen osalenud sisutootmises mitmeid aastaid ja toodetud materjalid on kasutusse läinud CC BY-NC-SA litsentsiga. Positiivseks tingimuseks on tasu mida autorile makstakse ja seejärel teistele kasutada antakse. Lisaks veel kvaliteedi kontroll sisule kui tehnilisele teostusele.


Õpetajatega koos tegutsedes on neil pidevalt probleeme autoriõigustega. Litsentsidest arusaamine tuleb visalt, isegi kolme korda korrates ja mõne aja möödudes on asi ununenud.


Pääseteeks on vistutamine, võimaldab oma veebipõhisele õppematerjalile lisada nii litsentseeritut kui ilma litsentsita materjali. Vistutamise abiga saab luua kiiresti ja efektiivselt õppematerjali. Minu arust on see väga oluline kuna informatsioon muutub tohutu kiirusega ja ei ole aega kulutada litsentside uurimisele ja nende sättimisele.


Motiveeritud mahus võib õppetöös kasutada kõiki autorite poolt loodud materjale, aga see peaks toimuma klassiruumis, füüsilises või virtuaalses. Selline lähenemine ei võimalda avalikult õppida, aga samas tekitab vähem probleeme õpetajale. Ühe variandina näen sellise õppimise juures seda, et luuakse õpilaste poolt midagi uut, mida saab jagada maailmaga ja sellel  juhul peaks olema eelnev kokkulepe see uus litsentseerida Attribution-NonCommercial-ShareAlike litsentsiga.


Tutvusin teadusartikkliga: Permission granted: open licensing for educational resources. Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning, mille autoriks on A. Bissell.


Artikkel selgitab avatud litsentside loogikat ja vajalikkust õpetajatele, hariduspoliitika loojatele. Avatud litsentsi (Open Educational Resources -OER) vajavad õppematerjalid, mis on digitaliseeritud ja pakutakse vabalt ja kõigile õppimise huvilistele.


Avatud hariduse liikumise arvates peaks teadmised olema tasuta kätte saadavad. Teadmised ise peaksid arenema ja kohastuma ajas, kultuuris ning vastavalt vajadustele. Õppimise osaks peaks olema loomingulisus. OER-ga koos on võimalik parandada haridussüsteemi ja võimalusi õppimiseks. Õpetaja ja õpilased on mingil ajahetkel tarbijad kui autorid. OER peab ise samuti kohanema ja muutuma, arvestades tehnoloogia ja pedagoogika teadmiste pidevat arengut.


Kindlasti on teha palju tööd OER-i paremaks tegemisel , suurendades tema legaalsust. Diskussoon kindlasti jätkub teatud teemade puhul nagu modellid, mehhanismide esitlemine jne.


Kasutatud materjalid:http://papitrolla.wordpress.com/2013/04/30/viies-teema-oppematerjalide-autorioigus/

0 comments:

Post a comment