Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

6. teema: Allikmaterjalidele viitamine

24.04.2013 18:52 by Viive Abel
Kuues teema: http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/04/18/kuues-teema-allikmaterjalidele-viitamine-2/ Kõigepealt leidsin, et Eesti õigekeelsussõnaraamatus ÕS 2006 puudub  mõiste “viitamine”. ”Eesti keele seletav sõnaraamat” annab seletuse sõnale “viide”: andmed tekstis kasutatud allika kohta; ühest kohast teise juhatav märge teatme‑ v. teadusteoses, näit.: Joonealused viited. Uurimus on varustatud rohkete viidetega. Vikipeedia: Viitamine  võime lugeda, … Continue reading
http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/viiabel/2013/04/24/allikmaterjalidele-viitamine/

0 comments:

Post a comment