Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

5. teema: õppematerjalide autoriõigus

17.04.2013 16:26 by Mihhail Gruzdev
Tutvusin artikliga, mis rääkis NC ja BY-SA litsentside erinevusest CClitsentsi kontekstis. Autori põhi ideeks oli mõte et NC (nonCommercial) litsentsi tuleks pigem välistada luues ja avalikuks tehes õppesisuga materjale, kuna see piirab tulevast materjali arendamis võimalust. Samuti algmaterjalis määratud litsents määrab koheselt ka selle materjali peal ehitatud teoste litsentse.
Autor rääkis ka sellest, et tihti materjalide koostajad määrates litsentsi tihti ei mõista, milline litsents tegelikult sobiks paremini nende teosele. Tavaliselt selleks on kartus, et keegi teine teenib nende tehtud tööga raha ning originaal autorid selle võrra kaotavad raha.
Üldiselt olen artikli autori arvamustega nõus, et pigem tuleks valida BY-SA litsentsi andes selle üle vabaduse teiste jaoks selle muutmiseks ja kasutamiseks nii, kuidas nad ise seda soovivad, kuid mina arvan, et palju mõistlikum oleks seda teha mitte terve teose suhtes, vaid näiteks mingi selle osa suhtes. Nimelt, lugedes seda artiklit püüdsin ennast mõttel, et kui mina teeksin mingi tervikliku materjali mingist teemast, siis mina ei oleks nõus, et keegi teine kasutab seda täiesti vabalt enda töödes, teostes või muus taolises. Nõus oleku puudumine tuleneks sellest, et ma olen kulutanud hulga aega selle peale ning see ei oleks õiglane, et keegi teine näiteks teenib raha sellega. Samas ma ei oleks vastu kui keegi kasutab mingit osa minu tehtud materjalist (sellist osa mis kirjeldab mingit täiesti triviaalset asja või mille tähtsus eraldi olles on minimaalne) täiesti vabalt just nii nagu ta ise seda soovib. Et mõtte oleks paremini aru saadav oletame, et ma tegin mõne programmeerimise keelt õpetava materjali, kus sees on kirjeldus tekst, koodi näited, pildid jne. Antud olukorras ma oleksin täiesti nõus kui keegi kasutaks minu koodi näiteid ja pilte nii, kuidas ta ise soovib, ehk need oleksid BY-SA litsentsiga. Kuid materjalis olev kirjeldus jääks NC litsentsi alla. Ma ei ole kindel aga arvan, et mitme litsentsi määramine ühe materjali/teose raames on täitsa võimalik ning sellisel juhul see kaitseks ka autorit tema võimaliku tulu kaotamise eest.

Tekkis ka küsimus, kas on olemas mõnda ühtset veebikeskkonda või andmebaasi kuhu on võimalik üleslaadida õppe videosid, pilte, tekste jne teistele vabaks kasutamiseks? Nimelt, kus veebikeskkond või andmebaas järgib ideed, et kõik temas olevad materjalid on BY-SA litsentsi all ning selleks, et sinna midagi üleslaadida peab üleslaadija olema nõus et tema eest valitakse litsents. Tähtis on et sellise keskkonna sisu oleks kuidagi kategoriseeritud, et materjali otsival inimesel oleks sellest lihtsam leida asju.


Kasutatud materjal:

Keats, D. (2006). Implications of the NonCommercial (NC) Restriction for Educational Content. The African Journal of Information and Communication, 7, 74–80. Vaadatud aadressil: http://link.wits.ac.za/journal/j07-keats.pdf
http://digiopmat.blogspot.com/2013/04/5-teema-oppematerjalide-autorioigus.html

1 comments:

Hans to Mihhail Gruzdev

22.04.2013 17:09
Ma arvan, et Sinu poolt näiteks toodud programmeerimise õppematerjali juures oleks sobiv lahendus, kui õppematerjal on tervikuna avaldatud Attribution-NonCommercial-ShareAlike litsentsi alusel ning lisaks sellele on koodinäited jms väiksemad objektid, mida vabama litsentsi alusel jagata soovitakse, avaldatud teises kohas õppematerjalist eraldi. Ühe teoses sees kahe eri litsentsi kasutamine muudab õiguste mõistmise kasutaja jaoks mõttetult keeruliseks.

Andmebaase avatud sisu jagamiseks on palju, aga enamasti keskenduvad need mingile kindlale sisutüübile. Väga põhjaliku loetelu CC litsentse kasutavatest projektidest leiad Creative Commons wikist.
Post a comment