Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Uued tehnoloogiad

14.04.2013 14:12 by Virgo Õitspuu

http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/03/24/neljas-teema-uued-tehnoloogiad-2/


Nädala ülesanne on järgmine:Ma ootaks teie postitustes ka natuke laiemat mõtlemist sellel teemal. Kas olulisem on uute tehnoloogiatega kaasnevad lisavõimalused või veebipõhiste materjalidega kaasnev avatus? Kas koolid peaks oma piiratud rahalisi vahendeid investeerima tahvelarvutitesse või tuleks võtta suund BYOD lähenemisele? Millisena te kujutate ette õpikut aastal 2020?


Tutvusin lugemismaterjaliga, interaktiivsete tahvlite juures välja toodud probleemiga, et erinevate tahvlite tarkvara ei ole ühes formaadis, olen nõus. Isiklikult arvan, et interaktiivne tahvel on kallis ja õppimisele mitte väga suurt lisandväärtust andev seade, rahalise kulutuse ja tulemuse suhe on kindlat kaldus kulutuse poole.


Mina arvan, et mõlemad on tähtsad, nii tehnoloogia lisavõimalused kui veebipõhiste materjalide avatus. Avatuse tähtsuseks pean seda, et see võimaldab õpetada ühtsemalt ja kõiki. Lisaks võimaldab tublidel õpetajatel arenda õpematerjale, kuid kahjuks on alati neid kes proovivad teiste materjalide peal liugu lasta.


Koolid peaksid väga tõsiselt kaaluma milliseid tehnilisi vahendeid soetada, päris BYOD lähenemist ei poolda, sest kõigil ei ole neid ise võimalik muretseda. Üks väga vähe räägitud probleem on seadmete kiire vananemine (füüsilisel ja moraalselt), nende maksumus on  väga kõrge. Lisaks suured riskid seadmete purunemise osas, hetkel  kujutluspildid suur hulk nii öelda “ämbliku pildiga” tahvelarvuteid laual lebamas. Mina arvan, et kool peaks muretsema mingi koguse tahvelarvuteid näiteks õues õppe tundideks, kuid läbi mõtlema metoodika kuidas piiratud kogust tehnoloogiat kasutada, arvatavasti tuleb mõelda rühma töödele. Tehnoloogiaga ei peaks üle pingutama, kui tund on klass ja õpilased on füüsiliselt kohal, siis ei ole vaja oma vahel suhelda ja koostööd teha tahvelarvutite abil. Tehnoloogiat tuleb kasutada rohkem individuaalse õppimise toena.


Aastaks 2020 loodan ja kujutan ette, et õpik on teinud läbi suure metamorfoosi. Õpikust on saanud tõesti vahend mille abil saab õppida ja on õppijat arendav,  seoseid loov, elu lähedane hea kaaslane eluteeks. Õpiks peaks ühendama õppija ja õpetaja ja lõhkuma barjääri nende vahel. Õppimise käigus luuakse koos uusi teadmisi, mitte ainult õppijale iseendale vaid tulevastele õppijatele ja õpetajatele. Õpikus kasutatakse kõiki, selleks ajaks välja mõeldud, kasulikke tehnilisi lahendusi, mis teevad õppimise efektiivseks ja nauditavaks.


Katsetasin PresBooks-siga, oli huvitav kogemus. Õnnestus valmis saada , ilma suurt vaeva nägemata, üks e- raamatuga sarnane asi, mille nimetasin katsetuseks. Tulevikus tahaks veel tegeleda e-raamatute loomisega ja anda inspiratsiooni õpetajatele.


Kasutatud materjal


Põldoja, H. (2012). Uued tehnoloogiad õppematerjalide koostamiseks. Loetud aadressil  http://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/uued-tehnoloogiad-oppematerjalide-koostamiseks/http://papitrolla.wordpress.com/2013/04/14/uued-tehnoloogiad/

0 comments:

Post a comment