Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Arvutipõhine testimine

13.04.2013 21:56 by Virgo Õitspuu

http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/03/07/kolmas-teema-arvutipohine-testimine/


Teie ülesanne koosneb kahest poolest:  • Valige üks teile uus testide koostamise vahend ja koostage seal 3…5 eri tüüpi küsimusest koosnev test (sõltuvalt vahendi võimalustest). Kirjutage ajaveebipostitusse oma kogemused vahendi kasutamisest ning lisage link koostatud testile.

  • Valige artiklite lehelt kolmanda teema alt üks teadusartikkel, lugege see läbi ja tooge paar olulisemat mõtet välja oma postituses.


1. Tutvusin põgusalt mitme testide koostamise vahendiga, tegin mitu kontot: TATS; Yacapaca!; ClassMarker ; PurposeGames. Eelnevalt olen kokku puutunud järgnevate testimise vahenditega: APSTest1; Moodle; Hot Potatoes; eXe Learning; LeMill; Edit.ee; http://contentgenerator.net/.


Edit.ee veebilehel hetkel ” Meie  arvutiõpiku” juurde käivd testid. Raamatu eelmine versioon oli “Minu arvutiõpik”  ning testimise vahend võimaldas sisse logimisel õpetajal ise teha valmis küsimustest koostada tund ja pärast saada teada tulemused. Testis oli ainult kahte tüüpi küsimusi mitme  õige  ja ühe õige vastusega.  Kuigi see näide on vahendist, kus olid testid suuremalt osalt valmis tehtud, aga hoidis kokku õpetaja aega ja jättis siiski võimaluse teha valikuid, tihti jääb testide koosatmine ajanappuse taha.


Veebilehel http://contentgenerator.net/ pakutakse mitmeid mänguliste testide koostamise võimalusi, flashi põhised. Olen katsetanud tasuta variantidega, mitmikvalikuga ja seostamisega. Veebileht saab alla laadida valmis koostamise programmi, iga variandi jaoks erinev. Koostatud küsimused salvestatakse txt faili ja on võimalik kasutada sarnase küsimuse tüübiga. Saab kasutada enesekontrolliks ja on võimalik SCORM paketina lisada Moodlesse, sel juhul on õpetajal võimalik saada tagasisidet õpilase saavutustest. Sobib hästi harjutamiseks kuna tekitab õpilastes emotsioone ja nad on nõus testi korduvalt tegema.


Pärast pikka ebalevat valimist katsetasin TATS-iga teha testi. Kasutasin viite erinevat küsimuse tüüpi, mitmikvalik, mitmikvastus, järjestamine, ühendamine, seostamine. Küsimuse tüüpe on piisavalt, aga eelvaade mulle ei meeldinud eriti seostamise puhul, vajaks tõsist graafilist disainimist. Keskmine õpetaja saaks testide koostamisega hakkama. Kahju, et seda vahendit on tabanud APSTesti saatus.


tats


Link minu katsetusele TATS-is


2. Valisin  lugemiseks M. Thelwall teadusartikli arvuipõhise hindamise erinevatest aspektidest.


Toon minu jaoks tähtsama välja.


Artiklis on välja toodud palju positiivset arvutipõhiste testide kohta. On argumente nii õpetaja kui õpilase vaatevinklist. Tuuakse välja arvutipõhiste testide kasutamine erinevates kontekstides, taseme määramine, enesekontroll, eksam ja õppimise meetod. Suurema osa õpilaste arvates arvutipõhised testid korduval läbitegemisel parandavad nende õpitulemust. Õpilased saavad tagasisidet ja saavad kodus õppida. Maha tegemise võimalus elimineeritakse, sest õpilased saavad kõik erinevad testid, lisaks võimaldab küsimuste muutmine sama testi kasutada mitu aastat järjest. On tõendamist leidnud, et valikvastustega küsimustel  on koht kõrgema taseme hariduses. Testide efektiivsus tuleb välja suure arvu õppurite puhul ja sel juhul kui on võimalik kasutada sarnast testi mitmete aastate vältel. Testide koostamine on aega nõudev, aja kokkuhoid tuleb testide  parandamise pealt.


Kasutatud materjalid


Põldoja, H. Arvutipõhised testid. Loetud aadressil http://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/arvutipohised-testid/


Thelwall, M. (2000). Computer-based assessment: a versatile educational tool. Computers & Education, 34(1), 37–49. doi:10.1016/S0360-1315(99)00037-8http://papitrolla.wordpress.com/2013/04/13/arvutipohine-testimine/

0 comments:

Post a comment