Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: neljas teema

31.03.2013 15:10 by Piret Joalaid

Neljas teema – uued tehnoloogiad, mis ei ole veel kas seadmete maksumuse tõttu või muudel põhjustel jõudnud kõikjale levida. Nädala lugemismaterjal puudutab e-õpikuid ja interaktiivse tahvli materjale, kuid selliste uute tehnoloogiate alla võib liigitada ka videosalvestussüsteemid (näiteks Echo 360), taskuhäälingu, iTunes U ja terve rida muid vähemlevinud lahendusi õppesisu edastamiseks.


Nädala ülesanne on järgmine:Ma ootaks teie postitustes ka natuke laiemat mõtlemist sellel teemal. Kas olulisem on uute tehnoloogiatega kaasnevad lisavõimalused või veebipõhiste materjalidega kaasnev avatus? Kas koolid peaks oma piiratud rahalisi vahendeid investeerima tahvelarvutitesse või tuleks võtta suund BYOD lähenemisele? Millisena te kujutate ette õpikut aastal 2020?


Lugemismaterjalidest


E-õpikud  • Erinevalt ilukirjanduslikest raamatutest ei moodusta õpiku monoliitset tervikut: e-õpikut saab müüa üksikute peatükkidena, neid erinevas järjekorras kokku panna jne.

  • e-õpik sisaldab simulatsioone, harjutusi ja muud interaktiivset sisu.

  • e-õpik võimaldab jälgida õppija edenemist ning õpiku sisu sellele vastavalt kohandada.

  • e-õpik võimaldab õppijatel lisada märkmeid, näha teiste õppijate märkmeid jne. (Põldoja)


Üheks esimeseks e-õpikute platvormiks iPad jaoks on Inkling. Veebruaris 2013 avaldas Inkling autorvahendi Inkling Habitat, mis võimaldab kirjastustel otse veebis Inking platvormile õpikuid koostada. 2012. aasta jaanuaris esitles Apple oma e-õpikute autorvahendit iBooks Author. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis võimaldab koostada interaktiivseid õpikuid. Õpikutesse saab lisada pildigaleriisid, heli- ja videoklippe, esitlusi, kolmemõõtmelisi mudeleid ja harjutusi. Üks uus projekt e-õpikute alal on Boundless. Nende lähenemiseks on olemasolevate õpiobjektide integreerimine erinevatest repositooriumidest (OER Commons, Connexions, WikiBooks, …) ning nende põhjal õpiku koostamine. (Põldoja)


E-raamatute valdkonnas on hetkel veel mitu konkureerivat sisustandardit. Avatud standardiks on EPUB formaat. Selle üheks edasiarenduseks on Apple iBooks Author formaat. Amazon kasutab Kindle lugeritel oma e-raamatuformaati Mobipocket ja selle edasiarendust Kindle Format 8. (Põldoja)


Mõned e-raamatute loomise vahendid, mis võimaldavad eksportida tulemuse EPUB vms standardses formaadis:  • PressBooks on WordPress peale ehitatud e-raamatute koostamise vahend, valminud raamatut on võimalik eksportida EPUB, MOBI ja PDF formaadis,

  • Sigil on töölauatarkvara, mis töötab nii Windowsi, Maci kui Linuxi peal, mõeldud eelkõige tekstipõhiste e-raamatute koostamiseks,

  • Veebipõhistest keskkondadest võimaldavad EPUB formaadis e-raamatuid koostada näiteks veel näiteks Connexions ja Lulu. Mõlemad nimetatud keskkonnad võimaldavad Wordi dokumente üles laadida ning EPUB formaati konverteerida. (Põldoja)


Interaktiivse tahvli õppematerjalid


SMART Board tahvlitega on kaasas SMART Notebook tarkvara, mille litsents lubab seda kasutada kõigil kooli arvutitel. SMART Notebook formaadis õppematerjalide avamiseks on võimalik kasutada ka tasuta veebipõhist SMART Notebook Express tarkvara. SMART Notebook võimaldab alates versioonist 10.7 eksportida materjale Interactive Whiteboard / Common File Format formaadis, millest loodetakse kujundada kõigi suuremate tootjate jaoks ühine standard. Promethean interaktiivsete tahvlitega on kaasas ActivInspire tarkvara. Kas selle puhul on olemas piiratud võimalustega tasuta versioon ActivInspire Personal Edition, mille kasutamiseks tuleb end enne tarkvara allalaadimist registreerida. (Põldoja)


Ülesanded


E-raamatu koostamine


Tahtsin e-raamatut teha iBooks Authoriga, aga kahjuks on mul liiga vana OS, seega ei saanud seda installida. Niisiis proovisin PressBooksi. Olles näinud iBooks Authori võimalusi, tundus PressBooks kehv. Tegin pisikese katsetuse (http://pirta.pressbooks.com/), aga mitte põhjaliku, sest ei näinud sel sügavat mõtet: pean suureks puuduseks, et e-raamatusse ei saa lisada interaktiivseid harjutusi ega meediasisu (videod, audiofailid).


Laiem mõtlemine


Kas olulisem on uute tehnoloogiatega kaasnevad lisavõimalused või veebipõhiste materjalidega kaasnev avatus? Kas koolid peaks oma piiratud rahalisi vahendeid investeerima tahvelarvutitesse või tuleks võtta suund BYOD lähenemisele? Millisena te kujutate ette õpikut aastal 2020?


Arvan, et olulised on mõlemad, nii uute tehnoloogiatega kaasnevad lisavõimalused kui ka veebipõhiste materjalidega kaasnev avatus. Olen nõus Kairega, kes ütleb: “Oluline iga uue metoodika ja/või tehnoloogia rakendamisel peab olema nende eesmärgipärasus ja otstarbekus ning loodavate õppematerjalide kvaliteet.” Samuti jagan tema arvamust, et tehnoloogiliste vahendite rakendamisel peaks oluline olema küsimus, miks ma kasutan ja alles siis, mida ma kasutan. BYOD-lähenemise (parem: “Kasuta oma seadet” ehk KOS) miinuseks on peale selle, et on lapsi, kellel ei ole uuemaid seadmeid või võimalust neid kooli kaasa võtta, ka see, et õpetajad ei oska neid käsitseda ega seetõttu õpilasi juhendada või õpetada. Mis salata, ma ei tea isegi nt oma telefoni võimalusi :) .


E-õpik aastal 2020 on praegu veel udune maa. Tehnoloogia areneb nii kiiresti, et siis võivad kasutusel olla võimalused, mida praegu ei oskaks ettegi kujutada. Tagasihoidlikult mõeldes võiks e-õpik olla midagi sellist nagu Helle tutvustatud Avita kirjastuse oma. Ehk et seal peaksid olema ühendatud nii õpik, töövihik, interaktiivsed harjutused, lisamaterjalid, kontrolltööd, ka elektroonilised, õpetajaraamat, ülesannete vastused jms.


Kasutatud kirjandus


Põldoja, H. Uued tehnoloogiad õppematerjalide koostamiseks. http://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/uued-tehnoloogiad-oppematerjalide-koostamiseks/http://piretiblogi.wordpress.com/2013/03/31/ifi7053-digitaalsete-oppematerjalide-koostamine-neljas-teema/

0 comments:

Post a comment