Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

IFI7053: arvutipõhine testimine

16.03.2013 13:56 by Kristi Jaason

Arvutipõhise testimise teemal lugesin S. Arneili ja M. Holmesi artiklit "Juggling hot potatoes: decisions and compromises in creating auhtoring tools for the Web" (1999). Artikli autorid on ühe tuntuma ja pikaealisema tasuta testikoostamise vahendi Hot Potatoes loojad ning kirjutavad, milliseid valikuid ja otsuseid nad pidid tegema seda luues. Oma otsuseid tehes lähtusid nad sellest, et vahend oleks sobilik võimalikult laiale kasutajate ringile algajast arvutikasutajast kuni ekspertideni, et vahend töötaks erinevatel platvormidel (Windows ja Mac) ning erinevates veebilehitsejates ning et lisaks inglise keelele on teiste keelte tugi. Usun, et Hot Potatoesi populaarsuse taga ongi see, et vahendi loojad mõtlesid põhjalikult läbi sihtgrupi vajadused ning neil oli selge ettekujutus, millist vahendit nad luua soovivad. Hot Potatoes oli eelkõige mõeldud keeleõppes kasutamiseks, kuid tegelikult kasutatakse seda erinevates õppeainetes ning erinevatel tasemetel algkoolist kõrgkoolini välja. Artikli lõpuosas kirjutavad autorid, et ei ole põhjust kurta selle üle, mida vahend ei paku. Kuna Hot Potatoes on loodud enesekontrolli testideks, siis on näiteks väär kritiseerida asjaolu, et seal ei saa õpetaja koguda õpilaste ja nende soorituste kohta andmeid.


Kuna Hot Potatoesiga olen juba varasemast ajast tuttav, siis otsustasin järgi proovida veebipõhise testide koostamise vahendi QuizStar. Järgnevalt lühiülevaade saadud kogemusest.

Õpetajale ja õppurile on sisselogimiseks eraldi keskkonnad. Õpetaja keskkonnas saab teste luua ja õppuri omas neid lahendada.

Käesoleva kursuse õppematerjalides on loetelu 16 erinevast küsimusetüübist, kuid QuizStaris saab koostada ainult 4 tüüpi küsimusi: mitmikvalik, mitmikvastus, alternatiivvastusega küsimus (tõene/väär) ja lühivastus. Testi koostamisel saab määrata kordade tegemise arvu, testi sooritamise aega, mitu küsimust kuvatakse ühel lehel, kas küsimusi esitatakse suvalises järjekorras või mitte ning mitu punkti õige vastus annab. On võimalik importida teiste õpetajate koostatud teste, aga selleks tuleb neilt küsida importimiskoodi. Koostatud küsimused on testiga seotud ning puudub võimalus panna kokku sobiv test küsimustepangas olevatest küsimustest. Siiski saab olemasolevast testist teha koopia ja seda erinevate klasside jaoks kohandada.

Testi jagamiseks on vajalik klassi olemasolu. Klass võib olla privaatne (valitud õpilastele) või avalik, millega saavad liituda kõik soovijad. Õpetaja saab klassi registreerida nii õpilasi ükshaaval sisestades kui ka laadides üles .csv faili.  Kui test on valmis, määrab õpetaja testi valitud klassile lahendamiseks. Õpetaja võib ka paika panna, mis ajavahemikus test lahendada tuleb.

Õppijate vastused salvestatakse keskkonda ja õpetaja saab õppijate vastustest ülevaate ja kuvatakse ka statistika. Õppija saab testi sooritamise järel automaatse tagasiside (kogutud punktide summa). Neljast testiküsimuse tüübist ühte, lühivastust, kogutud punktisumma sisse ei arvestada. 

QuizStar sobib lihtsamate testide koostamiseks. Suurimaks puuduseks on testiküsimuste väike valik, kuid plussideks, et vahendit on lihtne kasutada ning õpilaste soorituste kohta saab koguda statistikat. Mina jätkasin Kanada teemaga ja oma teadmisi selle riigi kohta saate kontrollida, kui logite sisse õppuri keskkonda ja otsite üles testi Kanada.


Loetud kirjandus

Arneil, S., & Holmes, M. (1999). "Juggling hot potatoes: decisions and compromises in creating auhtoring tools for the Web". ReCALL, 11(2), 12–19.

Põldoja, H. Arvutipõhised testid. Loetud aadressil http://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/arvutipohised-testid/

Ruul, T. (2008). Testimine e-õppes. Loetud aadressil http://www.ruul.net/testimine/
http://kristiopiblogi.blogspot.com/2013/03/ifi7053-arvutipohine-testimine.html

1 comments:

Meelis Pernits to Kristi Jaason

17.03.2013 15:58
Ka mina lugesin S. Arneili ja M. Holmesi artiklit, ning hea meel on tõdeda, et oleme küllaltki ühtemoodi põhivaldkondadest arusaanud. Pean mainima, et artikkel oli küllaltki erialane ja raskesti jälgitav.

Kas sa lõid ka mõned testid antud keskkonnas?
Oleksin huviga proovinud ka QuizStar keskkonnas loodud testi, kirjelduse järgi on antud keskkond tunduvalt võimaluste rohkem, kui minu poolt valitu.
Post a comment