Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

2. teema – õppematerjalide koostamise vahendid

28.02.2013 20:37 by Taimi Dreier

Ülesanne: http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/02/22/teine-teema-oppematerjalide-koostamise-vahendid-2/


Spetsiaalselt õppematerjalide koostamiseks loodud vahendeid on palju. Paljud neist on mõeldud ainult õpiobjektide loomiseks. Selles teemas käsitletakse aga komplekssete materjalide loomiseks mõeldud vahendeid: sisuhaldussüsteeme, materjalide loomise keskkondi, veebiloomise tarkvara jm


Sisupakettide loomise vahenditest on mulle kõige tuttavam ja rohkem kasutatud eXeLearning. Olen läbi viinud  kuus Tiigrihüppe kursuse “Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis” koolitust.  Kursusel analüüsitakse erinevaid õppematerjale, hinnatakse nende kvaliteeti, õpitakse tundma ja kasutama erinevaid veebipõhiseid kodulehe loomise keskkondi ning sisupaketi vahendit eXeLearning. Õpetajatele on selle vahendi kasutamine alati meeldinud, kuigi kasutusloogika erineb natuke tavapärastest: kõigepealt tuleb luua sisupaketi fail (.elp) ja kui kõik on valmis ja viimistletud, alles siis genereerida internetifailid. Neid tekib palju, tavaliselt üle 40 või veel rohkem. Kui märkad viga alles peale internetifailideks salvestamist, siis parandamise jaoks on vaja muutused sisse viia sisupaketi failis, salvestada ja genereerida uued html failid. Need luuakse kausta, aga vanu üle ei kirjutata, samanimelist ka luua ei saa. Vana tuleb enne ära kustutada ja alles siis uus materjalide kaust luua. Lõpuks tuleb avaldamiseks kõik failid internetiserverisse saata. Selleks on kõige parem kasutada näiteks zone.ee serverit, sest sinna saab faile üles laadida mingi FTP programmi abil. Paar õpetajat on ka proovinud avaldada oma materjale hot.ee serveris, kuid sinna ühekaupa üle 40 faili üles laadida on ikka väga tüütu. Võõras on ka see, et .elp faili ei saa avada tavapäraselt topeltklõpsu abil, vaid tuleb eXeLearning programm avada ja alles siis sinna fail avada. Näidiseks selle sisupaketi abil loodud õppematerjali kohta toon Triin  Marandi (2007) juhendi Sisupakettide koostamine


Õppematerjalide koostamise ja kohese veebis avaldamise tarbeks on olemas keskkond LeMill. Ka selle keskkonna kohta on Tiigrihüppel olemas koolituskursus “KooliMill-õppematerjalide koostamine veebipõhiste vahenditega“, mida olen läbi viinud ühe korra. Õpetajad tutvusid Koolielu portaaliga, koostasid materjale LeMillis ning lõpuks avaldasid sealsamas kogumiku. Nii nagu eXeLearningus, saab ka LeMillis avaldada materjale tekstina, lisada pilte, videosid vistutada, koostada enesekontrolliteste ja muidugi linkide abil seostada õpiobjekte omavahel. Näidisena Hans Põldoja (2011) õppematerjal selle kohta, kuidas LeMilli materjale lisada.


Õppematerjalis (Põldoja, 2012) veel välja toodud vahenditest on mulle tuttav CourseLab,  mida olen ühel seminaril kasutanud, aga materjale valmis koostanud ei ole. Ülejäänud (myUdutu, Connexions, Xerte Online Toolkits, GLO Maker) on täiesti võõrad. Algul proovisin natuke GLO Markerit, kuid see ei pakkunud mulle huvi. Siis otsustasin proovida avaldada materjali myUdutu abil.  1. Registreerisin kasutajaks.

  2. Alustasin uue kursusega pannes sellele nime.

  3. Valisin kursuse lineaarse ülesehituse.

  4. Valisin mailliks School Days, täiendasin lisades oma logo

  5. Lisasin järjest materjale

  6. Lisasin pilte

  7. Lisasin 2 enesekontrollitesti küsimust – valikvastustega testi ja lohistatavate sõnadega vastavusse seadmise harjutuse.

  8. Lisasin kasutatud materjalid

  9. Avaldasin materjali vesipildi all olevana – see on tasuta variant.

  10. Link materjalile http://publish.myudutu.com/published/evaluations/43436/Course89484/v2013_2_28_9_25_54/course/course89484.html


Kasutatud materjalid


Põldoja, H. (2012). Õppematerjalide koostamise vahendid. Loetud aadressil http://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/oppematerjalide-koostamise-vahendid/


Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis. (2009). Tiigrihüppe Sihtasutuse koolituskursus. Loetud aadressil http://3fahug.havike.eenet.ee/ekursus/Filed under: Digitaalsete õppematerjalide koostamine IFI7053 Tagged: Digitaalsed materjalid, ifi7053
http://taimidreier.wordpress.com/2013/02/28/2-teema-oppematerjalide-koostamise-vahendid/

5 comments:

Kristi to Taimi Dreier

01.03.2013 10:46

Sul on päris põhjalik kogemustepagas erinevate vahenditega. Katsetasin ka Udutut nagu Sinagi ja täitsa meeldis see keskkond, aga võrdlusmoment teiste vahenditega puudub. Seetõttu olekski huvitav teada, kuidas Sulle Udutus kursuse loomine kokkuvõttes meeldis.

mpernits to Taimi Dreier

03.03.2013 19:45

Testisn ise algselt eXe võimalusi ja peale seda kui programm otsustas minuga koostöö lõpetada, siis pöördusin sinu blogi juurde ja avastasin sinu poolt myUdutu keskkonnas koostatud materjali. Tundus lihtne ja lõpuks otsustasin ka enda oma antud keskkonnas kokku kirjutada. Muidu oli kõik loogiline, ainult vesimärgid häirisid.

Piret Joalaid to Taimi Dreier

04.03.2013 0:54

Taimi, sul on väga hea ülevaade. Eriti meeldib eXe Learningu oma, sain täitsa selgeks, et see ei meeldi mulle :) . Vaatasin ka su myUdutut: sisu oli hästi tehtud, aga vesimärgid segasid siiski palju.

taimidreier to Taimi Dreier

04.03.2013 18:07

Piret, vesimärk kaob kui udu, kui tema peal klõpsata hiirega.

Hans Põldoja to Taimi Dreier

06.03.2013 16:59

Üks võimalus eXe abil tehtud materjalide mugavaks avaldamiseks on e-Õppe Arenduskeskuse repositoorium. Seal on võimalik üles laadida materjal ZIP failina ning kasutajad saavad ZIP failide sisu sirvida. Vt näiteks sisupaketi Umbrohud metaandmete lehte ja avalehte.


Samamoodi võib sirvida ükskõik mis vahendiga tehtud ZIP faili, mis sisaldab html lehekülgi.


e-Õppe Arenduskeskuse repositoorium on mõeldud eelkõige kõrg- ja kutsehariduse materjalide jaoks, aga ma usun, et suur osa gümnaasiumi taseme materjale võib ka sinna sobida.

Post a comment