Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Mis on õpiobjekt?

26.02.2013 16:28 by Krista Eskla

Õpiobjekt võib olla mistahes subjekt, mida saab kasutada õpetamisel ja koolitamisel oma töö näitlikustamiseks. Näiteks prillid (läätsed) võivad olla õpiobjektiks füüsika tunnis optika teema puhul; A.H.Tammsaare teoste erinevad väljaanded võiksid olla õpiobjektideks nii kunstiõpetuse – kui ka kirjanduse tundides.

Nii et – laias laastus ümbritsevad meid õpiobjektid igal sammul.

Õpiobjektist tegeliku õpetamise vahendi saab aga siis, kui õpetaja, koolitaja, õppejõud, juhendaja annab sellele õpetusliku sisu ja tähenduse koos omapoolsete selgituste, juhendmaterjalide ja ülesannetega.

Õpiobjekti all mõistamegi enamjaolt just tekstiliste ja illustratiivsete materjalide kogumit, mis on terviklik materjal mingi teema või alamteema kohta ja mida samm-sammult läbides, oma arusaamist kontrollides ja end ise hinnates saab õppija omandada esitatud teema. Wikipedia andmetel: “A learning object is “a collection of content items, practice items, and assessment items that are combined based on a single learning objective”.”

Õpiobjekti (Learning object, LO) mõiste tuleneb aastast 1994 Wayne Hodgins’i poolt esimesena kasutatuna.

Õppeotstarbeliste digitaalsete õpiobjektide ülesehituse kirjeldamisel kasutatakse standardit nimetusega SCORM (Sharable Content Object Reference Model).

Digitaalsete õpiobjektide levitamisel ja kasutamisel on oluline osa metadata‘l, sest õpiobjektide omadusi ja sisu on vaja repositooriumites kirjeldada, nt MERLOT, E-Õppe Arenduskeskuse Repositoorium, Koolielu.http://kr1stablog.wordpress.com/2013/02/26/mis-on-opiobjekt/

0 comments:

Post a comment