Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

1. Õpiobjekti mõiste

18.02.2013 2:08 by Elo Sepp

Lugesin 2003. aastal, nüüd juba pea 10 aastat tagasi, kirjutatud artiklit ja pean tõdema, et kirjutatud on justkui tänase seisuga.


Nagu paljud mu kursusekaaslased, nii ka artikli autor Pithamber R. Polsani märgib, et õpiobjekti terminiga on segased lood.


Polsani kinnitab, et õpiobjektid on kõige mõistlikum  ja  tõhusam viis luua e-õppe sisu. Kahjuks on mõisted ja kehtivad tavad õpiobjektide osas erinevad ja segadust tekitavad. Ei suudeta ära kasutada IT poolt pakutavat paindlikust, mastaapsust ja kiirust. Polsani arvates, et välja murda sellest suluseisust, mis on üldiselt  aktsepteeritud, tuleks kiiremas korras määratleda õpiobjekti täpne ja toimiv definitsioon. Esimene samm selles suunas, mis on välja toodud tema artiklis, on luua õpiobjekti kontseptsioon, mis väljendab  selgelt , millise põhimõtte alusel ta on loodud. Sarnaselt nagu ta soovitas, on vaja uuendada nii disaini kui arendusprotsessi. Sellega seoses peaksid arendajad – programmeerijad, akadeemilised töötajad, graafilised disainerid ja multimeedia eksperdid- tegema koostööd ja hõlmates valdkonnaüleseid uute teadmiste loomise arendusmudeleid ühiskonnas tekkivatele erinevatele võrgustikele.


Kuna 10 aasta jooksul ei ole näha muutusi õpiobjekti definitsiooni selguse osas, pigem tehnika arenedes ja võimaluste juurde tulles ka erinevused suurenevad. Standardites kirjapandu võib küll kasutust leida suurtes ülikoolides, kuid tavakoolides valitseb segadus edasi. Pigem suureneb. Seetõttu arvan, et keskenduma ei peaks standardite loomisele. Nähtavasti on tekkinud juba taaskasutusele uus vorm. Olemas on pildipangad, mis sisaldavad juba ka 3-D mudeleid, suured videohoidlad, kust saab sobiva vistutada, omas mahlas või uues kontekstis õpiülesandesse lisada.

Näis, mis hakkab saama e-õpikutest ja -töövihikutest. Kuivõrd need saavad olema taaskasutatavad mitte ainult õppijate vaid ka sisuloojate poolt.


Polsani, P. R. (2003). Use and Abuse of Reusable Learning Objects. Journal of Digital Information, 3(4). [Open Access]http://elolee.wordpress.com/2013/02/18/1-opiobjekti-moiste/

0 comments:

Post a comment