Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

1. teema: Õpiobjekti mõiste ja õppematerjalide levitamise vahendid

16.02.2013 18:55 by Viive Abel
Ülesanne http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/02/04/esimene-teema-opiobjekti-moiste-ja-oppematerjalide-levitamise-vahendid/ Ajaloost Lugemismaterjaliga tutvudes vaatasin huvi pärast üle ka oma kooli digiajaloo alguse: Kuusalu Keskkoolis avati 1990. aastal arvutiklass 15 JUKU-ga. 1993. a märtsis sai kool Haridusministeeriumist tasuta kasutamiseks esimese IBM PC arvuti 386 SX-33. Samal aastal sõlmiti leping ESTNET-ga liitumiseks, … Continue reading
http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/viiabel/2013/02/16/1-teema-opiobjekti-moiste-ja-oppematerjalide-levitamise-vahendid/

3 comments:

Kristi to Viive Abel

17.02.2013 10:28

Olen täiesti nõus Sinu tähelepanekuga ja olen seda isegi kogenud, et noorematele õpilastele leidub repositooriumites piisavalt materjale, aga valik vanema vanuseastme jaoks on piiratud. Huvitav oleks teada, miks see nii on.

Taimi to Viive Abel

17.02.2013 20:33

Vanemate õpilaste jaoks on materjale Merlot keskkonnas küll.

mpernits to Viive Abel

17.02.2013 20:51

SCORM sisuline tähendus on minu jaoks olnud siiani arusaamatu. Lugesin põhjalikult sinu postitust ja sain tervikliku ülevaate teemast. Tubli.

Post a comment