Nätbaserat Lärande

Inlägg torsdag

07.03.2013 12:42 by Course Blog

1. Kommer arbetsgivare acceptera ‘Open Badges’?

Jag tror att ärbetsgivare kommer att acceptera ‘Open Badges’ för att det bevisar ju din kompetens. Men det beror nog på om dom har koll på Open Badges systemet för att om dom inte har koll så tror jag inte dom litar på systemet, vilket leder till att dom inte kommer att acceptera det.


2. Hur tror du att ‘Open Badges’ kommer användas i framtiden?

Jag tror att det kan användas till både arbetslivet och skolan, om du kanske har en viss badge så kanske deet uppfyller vissa kriterier i en kurs så kanske man inte behöver göra det. Vilket jag tror kan vara bra!
3. Reflektera över matriserna , som gruppen skapat under kursen. Är det något som du vill lägga till?

Matrisen som vi skapade var bra och jag har inget att tillägga utöver den.http://natbaseratlarande.se/inlagg-torsdag/

0 comments:

Post a comment