Nätbaserat Lärande

Detta är en introduktionskurs i nätbaserat lärande på gymnasiet och handlar främst om studieteknik för det 21:a århundradet.

Enrollment for this course ended on February 1, 2013.
In case of questions, please contact the facilitator.

Jonas Bäckelin