Intelligentne arvutikasutus

Loeng 1. Infoühiskond

06.09.2010 17:24 by Mariliis Leitud
Mis on infoühiskond ?

Määratlus 1.
Infoühiskond (inglise keeles information society) on informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis eluvaldkondades maksimaalselt kasutav (hankiv, tootev, talletav, levitav) ühiskond.

Määratlus 2.
Infoühiskond (ik. information society) on koondmõiste rõhutamaks info ja infokäitluse mahtude ja tähtsuse suhtelist suurenemist tänapäeva ühiskonnas. See on kõikehõlmav ning haarab kogu sotsiaalset reaalsust. Infoühiskonna peamiseks tunnuseks on arvutite massiline kasutamine ja kõikjale ulatuvad ülemaailmsed, personaalsed kommunikatsioonikanalid (internet ja sellel baseeruvad struktuurid) ning elektroonilised teenused.

Määratlus 3.
Infoühiskond on ühiskond, kus inimene on masinatele usaldanud peale raske füüsilise töö ka rutiinse vaimse töö, tegeldes vaid loomingulise vaimse tööga.

Määratlus 4.
Infoühiskond on ühiskond, kus enamikku inimkonna talletatud teavet hoitakse, teisendatakse ja edastatakse universaalsel digitaalkujul teatud seadmete (tänapäeva arvutite mantlipärijate) abil

Määratlus 5.
Infoühiskond on ühiskond, kus pea kogu maailm on ühendatud ühtsesse infoedastusvõrku, infoühiskonnas on enamik inimkonna loodud väärtusi kätketud teabesse

Minu süntees.
Infoühiskonnas on inimesel võimalik pääseda ligi tohutule hulgale infoallikatele, millest enamust on talletatud digitaalkujul. Seda infot kasutatakse kõigis eluvaldkondades ning infovahetuses on võimalik osaleda igal ajal ja igal pool, kuna personaalsed kommunikatsioonikanalid ja elektroonilised teenused ulatuvad üle maailma.
http://arvutikastus.blogspot.com/2010/09/infouhiskond.html

0 comments:

Post a comment