Intelligentne arvutikasutus

Intelligentne arvutikasutus on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi valikkursus, mille eesmärgiks on võimaldada õppuril saada teadmisi ja kujundada oskusi tänapäevases infoühiskonnas efektiivset toimimist toetavate IT-vahendite kasutamiseks.

Enrollment for this course ended on September 30, 2010.
In case of questions, please contact the facilitator.
ifi6070
September 30, 2010
September 6, 2010
December 17, 2010
Hans Põldoja
Kairit Tammets