Blogide kasutamine õppetöös (Blogger & Wordpress)

Kursuse eesmärk: Anda õppijatele teadmised ja praktilised oskused blogide põhimõttest, võimalustest ja kasutamisevõimalustest õppetöös.

Enrollment for this course ended on November 7, 2010.
In case of questions, please contact the facilitator.

Blog posts

Comments