Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2013

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppe kursus. Kursuse eesmärgiks on võimaldada digitaalsete õppematerjalide koostamiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning ülevaate saamist digitaalsete õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest ja vahenditest.

Enrollment for this course ended on February 17, 2013.
In case of questions, please contact the facilitator.

Blog posts

Comments

May 21, 2013

3 kodutoo Arvutipõhise testimine

21.05.2013 4:47 by Dmitri Burlakov
Valitud Arneil, S., & Holmes, M. artikkel  „Juggling hot potatoes: decisions and compromises in creating authoring tools for the Web.“  Teadnud palju asju sellest artikli
read more

7 kodutöö (Korrektne)

21.05.2013 0:11 by Dmitri Burlakov
Õpiobjekti nimi: LeMill juhend vene keelesÕpiobjekti autor: Dmitri BurlakovSisuTeema terviklik käsitlus:
read more

May 19, 2013

IFI7053 Digitaalsete õppematerjalide koostamine: kursuse tagasiside ja enesehinnangu refleksioon

19.05.2013 23:56 by Piret Joalaid
Viimane ülesanne: kursuse tagasiside ja enesehinnangu refleksiooni postituse kirjutamine oma õpilepingu põhjal. Refl
read more

7. teema: õppematerjalide kvaliteet

19.05.2013 20:15 by Mihhail Gruzdev
Hindamise aluseks on võetud: Koolielu kvaliteetse õppematerjali hindamismudelÕpiobjekti nimi:
read more

Refleksioon.

19.05.2013 19:46 by Meelis Pernits
Kokkuvõtvalt võin öelda, et käesolev aine osutus minu jaoks täpselt nii kasulikuks või isegi natuke kasulikumaks, kui ma lootsin. Vaatlen alljärgnevalt kurssue kasulikkust ja oma õppimist läbi oma kursuse algul koostatud õpilepingu.Tee
read more

Hindamine

19.05.2013 16:33 by Course Blog
Ma olen kõik teie iseseisvad tööd läbi vaadanud ning neile punktid pannud. Ajaveebipostitusi hindan ma 10-punkti skaalal ning rühmatöö eest on võimalik saada maksimaalselt 30 punkti. Kokku on võimalik saada 7×10+30=100 punkti.
read more

Õppematerjalide kvaliteedi teema kokkuvõte

19.05.2013 16:12 by Course Blog
Kursuse viimaseks teemaks oli õppematerjalide kvaliteet. Taimi käis välja mõtte, et õppematerjalide autorvahendid (näiteks LeMill) võiks sisaldada enesehindamise
read more

Kursuse tagasiside ja enesehinnangu refleksioon

19.05.2013 11:56 by Virgo Õitspuu
1. Kursus nii tehniliselt kui metoodiliselt super, tõestuseks kvaliteedimärk.  Inimestele meeldib teada, mis neid ees ootab,  kursus pakkus seda võimalust. Väga hoolikalt valitud ja loodud õppematerjalid.  Oli võimalus teha valikuid, toimis
read more

May 16, 2013

Lõpp post

16.05.2013 4:45 by Dmitri Burlakov
Teema:Digitaalsete õppematerjalide koostamine
read more

May 15, 2013

Kursuse tagasiside ja enesehinnangu refleksioon

15.05.2013 19:16 by Kaire Kollom
Aine Digitaalsete õppematerjalide koostamine algas 3.veebruaril õpilepingu sõlmimisega. Õpilepingus püstitasin eesmärgid
read more

May 21, 2013

Taimi to Virgo Õitspuu

21.05.2013 18:16
Õiget juttu kirjutad, Virgo. Nõustun Piretiga – hästi sõnastatud!
read more

May 19, 2013

Piret Joalaid to Virgo Õitspuu

19.05.2013 23:16
Virgo, oled 1. punktis kõik nii hästi ära sõnastanud, et olen kahe käega poolt!
read more

May 18, 2013

Hans Põldoja to Taimi Dreier

18.05.2013 13:56
Kvaliteedi enesehindamise vahend õppematerjalide autorkeskkonnas on hea mõte. Ma arvan, et materjali avalikuks muutmisel ei tohiks see takistuseks saada — tänapäeva veebis on loomulik
read more

May 15, 2013

taimidreier to Taimi Dreier

15.05.2013 19:04
Kaire, ma lugesin ju siis üle ridade või ainult lause esimese poolt, sest nõue “ühegi üksiku kriteeriumi punktisumma ei ole väiksem kui 2″, on täiesti tähelepanuta
read more

May 14, 2013

Kaire Kollom to Taimi Dreier

14.05.2013 0:04
Kui nokkida, siis Koolielu kvaliteetse õppematerjali hindamismudeli kohaselt vastab õppematerjal kvaliteedinõuetele, kui ühegi üksiku kriteeriumi punktisumma ei ole väiksem kui 2. Hindad ise,
read more

May 12, 2013

Maris Maripu to Piret Joalaid

12.05.2013 21:52
Rühmatöö oli teil väga silmapaistev ja hea lahendusena välja pakutud. Samuti on näha, et antud rühmatööga olete samuti rahul, 31 punkti on väga hea tulemus!
read more

Maris Maripu to Viive Abel

12.05.2013 20:55
Olen täiesti nõus, et koostöö alguses on vaja kohe kokku leppida materjali koostamisel ühtne stiil ja vorm. Antud lahenduseks on võimalik kasutada erinevaid ühiskasutus- ja suhtlusvahendeid.
read more

Piret Joalaid to Taimi Dreier

12.05.2013 20:50
Jah, paraku peavad õpetajad kursuste lõpus oma materjale avaldama, kuid need on sageli tehtud kiirustades ja läbimõtlemata ega ole väga kvaliteetsed. Ka minu südametunnistusel on üht-teist.
read more

Piret to Helle Kiviselg

12.05.2013 20:45
Sain natukene teise summa: õpijuhist meil ju polnud ja keelepunkt oli vahele jäänud, aga muudes asjades olen täpselt sama meelt.
read more

May 11, 2013

viive to Taimi Dreier

11.05.2013 20:41
Hindamismudeli kasutamine enne materjali avaldamist on väga hea mõte! See sunnib oma tööd kriitiliselt üle vaatama ja vajadusel parandama. Muidugi juhul, kui seda ausalt teha. Kuna materjalid on
read more