Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Assignment 1
February 12, 2011
1. Nädala ülesanne Loe läbi üks loetelus olevatest...
Assignment 2
February 19, 2011
Kodune töö – etteantud õpikeskkonna lubavuste hindamine Lickert’i skaalal küsimustikuga. Vaata videot iPad’ist Täida küsimustik iPad kohta. Vaata, millised on rühmaliikmete...
Assignment 3
February 26, 2011
3. Kodutöö: Loo biheivioristlikku õpiparadigma arvesse võttes õpidisaini kirjeldus, milles on järgmised elemendid: Kes õpib? Mida õpib? Kuidas treenitakse? Kordamine? Kuidas stimuleeritakse...
Assignment 4
March 5, 2011
Kodutöö 4. Leidke erinevused, mille poolest mõistekaart (concept map) erineb mälukaardist (mind map) ja järelduskaardist (consequence map). Milliseid haridustehnoloogilisi vahendeid soovitate...
Assignment 5
March 12, 2011
Kodutöö: Kasutades uurimusliku õppe etappe kirjeldage ühte autentset õpisituatsiooni oma valdkonnas, mida saab haridustehnoloogiliste vahenditega toetada.
Assignment 6
March 19, 2011
Kodutöö 6: Paljudel veebikursustel oled kokku puutunud distantsõppes tehtavate rühmatöödega. Meenuta ühe oma rühmatöö valmimisprotsessi ja too välja: 1) …mitu liiget oli rühmas ja...
Assignment 7
March 26, 2011
Kodutöö: Koosta mõistekaart enesejuhitud õppimisega seotud mõistetest, mida loetud loengumaterjalidest leidsid. Millised nendest mõistetest oleks rakendatavad e-kursuse disainimisel, selgita,...
Assignment 8
April 2, 2011
Leidke LeMill.net õppematerjalist Käsi-GPS seadmete kasutamine õuesõppes või EDUCAUSE m-õppe raporti lõpuosast üks näide m-õppe rakendamise kohta ja sõnastage kaks uurimisküsimust,...
Assignment 9
April 9, 2011
Kodutöö: Tutvu slaididel tutvustatud toetuselemendiga “6 mütsi”. Kirjelda vähemalt ühte e-õppes selle metoodika kasutamise võimalust. Põhjenda, mis oleks sellise toetuselemendi...
Assignment 10
April 16, 2011
Kodutöö 10: individuaalse ja rühmatöö ettevalmistamine Individuaalse tööna tuleb sul analüüsida ühte õpiprogrammi. Selle nädala lõpust teata oma valitud õpiprogrammi nimetus oma...
Assignment 11
May 1, 2011
Õpidisaini analüüs pedagoogiliste komponentide alusel: iseseivate tööde tulemuste arutelu. 1 Programmi aadress ja tutvustus. 2 Millal kasutamiseks? 3 Kuidas töötamiseks? 4 Õpikeskkonna...