Someopi, HH3

ePortfolio Kyvyt.fi

30.05.2011 14:52 by Outi V
Olen tänään osallistunut Discendumin järjestämään Kyvyt.fi Workshopiin. HH-ympäristöstä Kyvyt.fi -palveluun pääsee Moodlen kautta. Kannattaa kokeilla ja ottaa käyttöön. Tänään on kuunneltu käytännön esimerkkejä työharjoittelun ja viestinnän sekä kielten opetuksen näkökulmasta.

Kyvyt.fi otettiin käyttöön elokuussa 2010. Pilottikäyttäjiä on tällä hetkellä n. 5000 ja oppilaitoksia n. 50 (yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita). Kyvyt.fi säilyy opiskelijalla käytössä myös opintojen jälkeen.

Toisen asteen näyttöihin tästä on paljon apua samoin AHOToinneissa ja myös työharjoitteluraportoinnissa ja opintojen ohjauksessa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän pilottiprojektissa käyttöönoton vaiheet opiskelijan näkökulmasta: itsenäinen tutkimus, opettajan ohjaus, projektipäiväkirja (blogina) ja myös opettajan tekemä opetusvideo. Tässä oli muuten käytetty Bambuseria opiskelijan videopäiväkirjana.

Kyvyt.fi on ePortfolio, ei oppimisalusta eikä Moodlen korvike. Discendum lupasi tehdä opetusvideon Kyvyt.fi -palvelusta syksyyn mennessä.
http://opisome.blogspot.com/2011/05/eportfolio-kyvytfi.html

0 comments:

Post a comment