Someopi, HH3

Some taso III 23.5 maanantai

25.05.2011 7:23 by Anne B
Anne Rongas avasi päivän.  

Ensimmäisenä  Ama luennoi vertaistuotannosta, arvioinnista ja laadusta.

Vertaistuotanto
  • laatiminen: kaikki materiaali
  • muokkaaminen
  • rikastaminen: lisämateriaali, kirjastolinkit jne.
  • päivittäminen
Vertaisarviointi
asiantuntijoiden tai vertaisten tekemä sisällön, oikeellisuuden ja käytettävyyden arviointi
  • benchmarkkaus
  • vertaisarviointi
  • vertaisreflektio
  • vertaisoppiminen 
Joanna Kalalahti puhuu portfolioista yleisesti. Portfolio voi olla laajempi kuin pelkkä oppimisesittely, pyrkimys elinikäiseen oppimiseen. Opiskelija voi reflektoida omaa oppimistaan, kokemuksia ja elämyksiä.


Asiat varmasti kiinnostavat joitakin opettajia. Tietojenkäsittelyn monimuotokoulutuksessa opiskelijoilla (useimmilla) on jo portfolionsa siinä vaiheessa, kun tulevat meille opiskelijoiksi. He ovat valinneet välineensä ja esitysalustansa ja päivittävät niitä melko itsenäisesti.
Jos ja kun Suomessa saadaan aikaan eriasteisten koulutustasojen yhteiseen oppilashallintojärjestelmään, aika mielenkiintoista olisi, jos se sisältäisi muyös mahdollisuuden tehdä omaa oppimisprotfoliotaan.
SADE-projektin Raketti-osaprojekti mielestäni sellaista on kehittänyt, mutta en muista, loppuiko rahoitus ja pistettiinkö jäihin?

Tämä oli viimeinen tapaaminen Some-koulutuksen merkeissä, kiitos kouluttajille, tästä jatketaan eteenpäin uusien ideoiden kera.http://benanblogi.blogspot.com/2011/05/some-taso-iii-235-maanantai.html

1 comments:

opisome to Anne B

25.05.2011 9:32
Tuli mieleen, että syksyllä pilotoidaan mm. tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa koosteopinnäytetyötä (eräänlainen portfolio). Perusideana on, että opiskelija kerää opintojaksoilla tehtyjä tuotoksia eli projekti- tai muita oppimistehtäviä yhteen ja laatii niiden pohjalta koosteopinnäytetyön. Työllä on oltava tuotokset yhteen sitova teoria ja osioiden on oltava alisteisia pääotsikolle.

Kyvyt.fi e-portfolioon kannatta myös tutustua ja sinnehän pääsee Moodlesta.

Vaan jos se Raketti toteutuu, niin ei jokaisen tarvitse miettiä pyörän keksimistä uudelleen. Nyt joka kouluasteella on oma suljettu oppilashallintojärjestelmänsä ja oppilaitoskohtaisia räätälöintejä ja oppimisportfoliot tuntuvat olevan kaukainen haave, hyvä jos ensin ymmärretään mikä on HOPS opiskelijan kannalta.
Post a comment