Someopi, HH3

Viimeisen lähipäivän poimintoja

23.05.2011 10:38 by Kati S
23.5. Teemana palaute ja portfoliot
Verkkopohjaisessa maailmassa vertaisarviointia tapahtuu jo prosessin aikana. Osallistujien roolit vaihtelevat tilanteen ja osaamisen mukaan. Taidot tukevat toisiaan, eikä ole edes tarpeen, että kaikki osaisivat kaikkea.
Digitaalisen aineiston vertaustuotantoon löytyy useita työvaiheita: laatiminen, muokkaaminen, rikastaminen, päivittäminen. Vertaisarvioinnista puolestaan on erotettavissa benchmarkkaus, oppimistavoitteiden ja etenemisen vertaispalautteen jakaminen oppimisyhteisössä, vertaisreflektio sekä vertaisoppiminen (esim. oppimiskokemuksien jakaminen).
Vertaistyöskentely on tuttua puuhaa. Eijan esittämä ”keneltä olet saanut hyvää palautetta” -kysymys opintojakson päätteeksi on erinomainen.
Portfoliotyöskentely on tuttua, mutta julkisia sähköisiä pofoja en ole käyttänyt. Portfolioita voidaan tarkastella käyttötarkoituksen mukaan: prosessimaisiin oppimisportfolioihin tai näyteportfolioihin.  Prosessi mainen pofo auttaa yhdistelemään ja reflektoimaan opittua. Näin kokonaisuuksien hahmottaminen sujuu helpommin.  Portfolio auttaa opettajaa hahmottamaan oppimisprosessia, jolloin siitä tulee ohjaamisen apuväline.
Portfolioiden käyttö vaikuttaa vääjäämättä myös arviointikulttuuriin. Kokonaisvaltainen muutos vie kuitenkin runsaasti aikaa, sillä portfolioiden käyttäminen vaatii työtapojen ja arviointikäytänteiden miettimistä uudelleen. Päällekkäisistä arviointijärjestelmistä pitää pyrkiä pois, koska se turhauttaa kaikkia osapuolia.
Varsinaisten pofo-työkalujen lisäksi esimerkiksi blogit soveltuvat työportfolioksi. Pofoon voi tuottaa aineistoa itseään kiinnostavista tai puhuttelevista asioista.
Muistin virkistykseksi asiaa on kurssiwikissä.
http://katihanne.blogspot.com/2011/05/viimeisen-lahipaivan-poimintoja.html

0 comments:

Post a comment