IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Tunni vaatlus

17.05.2018 18:50 by Liis Viin

Ülesanne:


15.mai ei sobinud sellele õpetajale vaatluse ajaks. Õpetaja pakkus välja kaks aega, millest osutuks valituks 17.mai kell 13:25. Õpetaja oli minu, kui vaatleja vastu sõbralik ning vastas kõigile küsimustele, mis mul pärast vaatlust tekkisid.


Vaatluse aeg: 17.mai kell 13: 25.  Tunni kestvus 43 minutit ja 19 sekundit.


Õpetaja: Ülle V.


Õpetaja kasutas järgmist linki: ​Tunnis 5. peatükk Funktsiooni uurimine


Vaatluse link: https://observata.softreact.eu/en/observe/105/161


Tausta informatsioon: Õpetaja alustas e-koolikoti kasutamist aprillis 2018.  Piloteerimise raames sai selgemaks kuidas kogumikke koostada. Selle õpetaja jaoks pole andmekaitse ja autoriõigused probleeme valmistanud, sest kasutab teiste loodud materjale. Materjali kasutamise ajal on olnud mõningaid takistusi olnud, kuid need on ületatud. Õpetaja staaž on 26 aastat.


Tean, et õpetaja on n.ö “lapsekingades” selle e-koolikoti kasutamisega, kuid ta kasutas e-koolikotti matemaatika tunnis vaid ülesande näitamiseks. Iga õpilane avas seejärel ülesande enda mobiilis.  Ülejäänu kirjutas ta traditsioonilisel viisil kriiditahvlile. Õpetajal puudus ülevaade, kas/kes ta tunnis üldse aktiivselt osalevad. Puudus kontrolli moment, et õpetaja saaks ülevaate. Märkasin vaatlejana kiirelt, et tagumine rida õpilasi ei teinud ülesandeid kaasa. Olid vähesed, kes keskendusid tunnis. Kui kasutada interaktiivseid materjale, siis oleks hea motiveerida kõiki ülesandeid tegema. Näiteks põhimõttega, et iga õpilase tunnis sooritatu kajastub kusagil. Sellest tulenevalt olid paljud õpilased sellised, keda õpetaja ei jõudnuki kontrollima. Või, kui neile tähelepanu pööras, siis vaid selleks, et anda neile paberit või pliiatsit, sest õpilastel ei olnud neidki kaasas. Olen pidanud interaktiivsete materjalide plussiks just seda, et ka neil, kes matemaatikast ei huvitu tekiks huvi teema vastu. Kahjuks seda ei olnud </div><div id=https://liisviinarvuti.wordpress.com/2018/05/17/tunni-vaatlus/

0 comments:

Post a comment