IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Õpistsenaarium

12.05.2018 0:51 by Kaia Kallaste

Link õppejõu ülesandele https://ifi7056.wordpress.com/stsenaariumi-loomine/


Õpistsenaariumi läbitegemine tegelikult alles kestab. Tegemist on päris pika protsessiga, mille käigus õpilased loovad teatud printsiipide alusel tegelase, hiljem kasutavad seda rühmatöös animatsiooni loomisel.


Leplanneris asuva õpistsenaariumi kirjeldus:


Õpistsenaarium kombineerib joonistuse ja animatsiooni loomise. Joonistuse osa käsitleb transformeerimise teemat müütide ainetel Jüri Arraku näitel. Tunnikava on mõeldud põhikoolile animatsiooniprojekti läbiviimimiseks. Et suurendada juhuslikkuse ja loovuse momenti, ei anta õpilastele teada, et transformatsiooni-teema raames loodavaid joonistusi kasutatakse seal. See, millistest nukkudest tuleb lugu luua, selgub rühmade moodustumisel. See on üks võimalus alustamiseks.


Õppimisteooriatest lähtuvalt võib tundide ülesehitust pidada alguses kognitiivse õppimise teooriatel põhinevaks, edaspidi konstruktivistlikuks ja sotsiaal-konstruktivistlikuks. Kognitiivne õppimine leiab aset, kui inimene töötleb ajus erinevat informatsiooni, leiab-loob seoseid, loob uut teadmist või väärtust. Pean oluliseks piltide ja õigete sõnade ühendamist. Olulist rolli mängivad eelnevad teadmised. Õpilaste taustad on väga erinevad, samuti huvid – mõni tunneb suurt huvi ühiskondlike protsesside ja poliitika vastu, teine mitte nii väga. Kui suurem roll on müütide ja muinasjuttude mõjul, loob õpilane ühelaadilise teose, kui ta on rohkem kursis ajaloo või päevapoliitikaga, tuleb teistsugune töö. Rühmades toimub pigem sotsiaal-konstruktivistlik õppimine, kui erinevate rühmakaaslaste teadmised ja arvamused liituvad stsenaariumi väljamõtlemisel. Täiendatakse üksteist: rühmaliikmetel rollid – “fantaasiavedur”, pragmaatik, vahelüli, tööloom, justkui-kambas, </div><div id=https://kaiatehnoloogia.wordpress.com/2018/05/11/opistsenaarium/

0 comments:

Post a comment