IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Stsenaariumi loomine

11.05.2018 23:33 by Margit Ojaots

 


Link ülesandele.  • kes/mis õppis,

  • kuidas ja miks õppimine toimus,

  • mis olid õppimise tulemid,

  • hinnang stsenaariumi õnnestumisele õppimise seisukohast (eeldab stenaariumi läbikatsetamist)


Minu stsenaarium LePlanneris


Stsenaariumi loomisel on minu jaoks kõige keerulisem inspiratsiooni leidmine. Olles mitme aine õpetaja liitklassis annab ligipääsu mitmetele teemadele ja valdkondadele. Kuid digimaailma võimalused, õpilaste oskused/tahe ning tehnikapargi varustatus seavad omad piirid.


Valisin oma stsenaariumiks 7. klassi geograafia teema “Jõgi”. Õpilaste jaoks pole tegemist uue teemaga, sest jõega tutvutakse lähemalt juba 5. klassi loodusõpetuses.


Et 8. klassis tuleb õpilastel koostada loovtöö ja seda ka pärast komisjoni ees kaitsta, on oluline, et nad oleksid harjunud ettekandeid tegema.


Peale stsenaariumi läbimist, oskab õpilane iseloomustada jõge, teab Maailma olulisemaid jõgesid ja näitab neid kaardil, suudab koostöös koostada ettekande ja seda enesekindlalt ja huvitavalt edasi anda.


Minu loodud stsenaarium sisustab ära kaks 45minutilist tundi. Esimesel tunnil on õpetaja poolt sissejuhatus ja teemaga tutvumine(digiõppematerjal). Siis jagatakse õpilased rühmadesse, kasutades http://chir.ag/projects/team-maker/ (kõige sobilikum, mille leidsin) ja iga rühm peab tegema ettekande ühe Maailma pikima/veerohkeima/olulisema jõe kohta. Ettekande koostamiseks sobilikud platvormid oleks nt GoogleSlides või Canva – koostöö võimalus.


Ettekanne tehakse kodus koostööna valmis ja esitatakse kaaslastele järgmises tunnis.


Kuidas ja miks õppimine toimus?


Materjal teema kohta on esitatud digitaalsel kujul. Teksti on minimaalselt. Pildid, skeemid ja videos -kognitiivne õppimine. Testid – biheivioristlik õppimine. Õpilane omandab teadmisi individuaalselt.


Esitluse koostamine rühmatööna. Informatsiooni otsimine, dialoogid, jagatud teadvus, üksteiselt õppimine – (sotsiaal-)konstruktiivne õppimine.


Hinnang stsenaariumi õnnestumisele õppimise seisukohast.


Stsenaarium on hetkel veel läbi katsetamata, kuid loodan seda teha järgmisel nädalal.

https://hashtagmargit.wordpress.com/2018/05/11/stsenaariumi-loomine/

0 comments:

Post a comment