IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Õpistsenaarium

11.05.2018 22:07 by Catlyn Kirna

Ma lähenesin õpistsenaariumile natuke teisiti, kui tõenäoliselt oli mõeldud või ma ei tea ka. Igatahes, ma lähenesin väga praktilisest vajadusest. Sügisel alustan uue kursuse õpetamist, mis õpetab rahvusvaheliste suhete magisritudengitele vajalikke digitaalseid oskusi, et rahvusvaheliste suhete valdkonnas hakkama saada. Osad need teemad olid ka varem kaetud ühe teise kursusega, aga nüüd on eraldi ja rohkem asju on veel, sest nende digitaalsed arusaamad on väga erinevad. Lisaks, see tund hakkab toimuma arvutiklassis, sest nagu kogemus näitab, siis sellest ei piisa, et ma neile näitan, nad ei jäta midagi meelde. Igatahes, minu protsess oli siis kirjeldada, et kuidas ma näen esimest kahte loengud ning neile järgnevaid kodutöid. Ma kirjutasin kokku esialgse kavandi ja siis vaatlesin läbi erinevate õpiteooriate pilgu, et kas ja mida veel muuta, et erinevad lähenemised tuleksid selgemini välja. Seda mitte selleks, et ülesanne saaks täidetud, vaid ka selleks, et kuna erinevatele inimestele sobivad erinevad lähenemised, siis oleks võimalikult lai kattuvus.


Tegevused ja õpiväljundid said kirja inglise keeles, sest ma ei viitsi seda kaks korda teha. Ma kõigi eelduste järgi saan endale kursuse juurde kaasõppejõu, kes eesti keelt ei oska ja ma mõtlesin kasutada juhust ja selle leplanneri talle ette sööta. Seal on märgitud ka õpieesmärke, mida need kaks loengut ei kata, nendega tegeletakse hiljem.


Õpistsenaarium on siin.


Enamus õppimisest kannab situatiivset või sotsiaal-kultuurilise õppimise ideed. Minu kogemus nende teemade õpetamisel on, et vaja on praktilist tööd, sest show-and-tell ei ole piisav ning et see kogemus peab tulema endale tuttavas kontekstis. Raamatukogu inimene rääkimas allikate otsimisest ja kasutamisest vs teemavaldkonna inimene. Konteksti veel lähemale tuues on oluline, et kodused tööd ja osad harjutused on seotud samal ajal võetava teise ainega, kus on vaja paperit kirjutada. Siis ei ole materjalide otsimine asi iseeneses, vaid konkreetse teema jaoks. See seab ka piirid, mida abstraktsel ülesandel ei ole, sest sa pead oma teema sees püsima. Oluline on ka koostöö element (sotsiaal-kultuurilise õppimise osas), mida siis kannavad ka loengus tehtavad ühistööd, et tekiks arutelu. Situatiivse ja sotsiaal-kultuurilise õppimise alla lähevad laias laastus kõik tehtavad ülesanded, vähemalt osaliselt.


Kognitiivse õppimise aspekt on kursusel arvesse võetud mitmes aspektis. Esiteks, asjade läbi tegemine peaks parandama mälu selles osas, jäävad ideed ja tegevused meelde. Teiseks, kursusel on plaanis kasutada info edastamiseks ja protsessimiseks. Tudengid saavad oma info audiovisuaalselt (loeng + slaidid erinevat sorti infoga). Koduste materjalide hulka lähevad Youtube’i vidoed (instruktsioonid, enda lindistatud materjalid). Samal ajal esitavad tudengid ise oma tööd eri vormis. Esimese kahe loengu puhul tehakse loengus mõttekaarte, kirjutatakse doc faili, koostatakse tabelit jne. Oluline on siin ka see, et kogu see uus tehniline info seostatakse olemasoleva sisulise infoga (teema on selge).


Biheivoristlikke elemente esmapilgul väga palju ei ole. Mõningad aspektid on aga olulised. Esiteks, keskkond mõjutab õppijat ja seega on see loeng ka arvutiklassis. Seda pole iga kord vaja, aga idee on tudengid oma tavapärasest rutiinist välja tuua ning panna nad uude olukorda. Lisaks, kõik ei viitsi arvutit kaasas tassida ja nüüd on siis arvuti olemas. Teiseks, tegevused on väga spetsiifilised ning eeldus on, et kordamine ja jäljendamine jätavad õppijasse jälje. Lisaks, eeldatavasti tekivad ka positiivsed reaktsioonid, et midagi läheb õigesti ning kuskil on kindlasti õiged vastused (erinevalt nende teistest ainetest). Lõpuks, teema tuleb järk-järgult ning ülesanded on nii loodud, et alustad nagu töö kirjutamist ehk kõigpealt otsid materjale, siis tegutsed edasi. See tähendab, et detailid on olulised iga sammu juures ning enne edasi minna ei saa, kui eelmine omandatud.


Ma loodan, et see oli nüüd see, mida ülesandelt oodati, loengus võin pikemalt rääkida. Stsenaariumi hetkel katsetanud ei ole, aga ma võin jaanuaris öelda, et kas toimis paremini, kui eelmised ained ja lähenemine või mitte. Ülesanne on siin.

https://catlynweb.wordpress.com/2018/05/11/opistsenaarium/

0 comments:

Post a comment