IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Veeb 2.0 õppematerjal

05.05.2018 15:36 by Karin Milinevitš
Neljanda ülesandena koostasin  veeb 2.0 põhineva õppematerjali, mida saab kasutada erinevate seadmetega. Õppematerjali koostamisel kasutasin kolme erinevat keskkonda, millega lõin kolme tüüpi interaktiivset sisu. Õppematerjali sisu ja teema on seotud minu igapäevatööga ning lisaks leidsin võimaluse, kuidas antud materjali siduda ka Haridustehnoloogia ja õppimisteaduste aine iseseisva tööga. Loodud õppematerjalile lõin lisaks veel õpistsenaariumi LePlanner keskkonnas ning […]
https://karineesmaa.wordpress.com/2018/05/05/veeb-2-0-oppematerjal/

1 comments:

Refleksioon ainele “Digitaalne õppevara” | Karin saab targaks! to Karin Milinevitš

20.05.2018 15:00

[…] kogemuse ise digiõppevara koostada- katsetused nii eKoolikotis teiste materjalidega kui ka minu veeb 2.0 iseseisev ül õppevara luua oli väga heaks […]

Post a comment