IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Situatiivse ja sotsiaalse õppimine

27.04.2018 14:40 by Krista Kõlli-Raud

See on Krista vastus ülesandele https://ifi7056.wordpress.com/2018/04/17/situatiivse-oppimise-moistekaart/


Mõistekaart pdf-failina


Mõistekaart pildi-failina 


 

https://kristaharidustehnoloogia.wordpress.com/2018/04/27/situatiivse-ja-sotsiaalse-oppimine/

1 comments:

Situatiivse õppimise ja sotsiaal-konstruktivistliku õppimise mõistekaartidest | IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused to Krista Kõlli-Raud

28.04.2018 8:33
Post a comment