IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Situatiivne õppimine

26.04.2018 21:06 by Airi Aavik
Link õppejõu postitusele: https://ifi7056.wordpress.com/2018/04/17/situatiivse-oppimise-moistekaart/ Materjali uurides meenus mulle pidevalt Mart Laanpere loengus põhjalikult käsitletud Merrilli “Kivike tiigis” mudel – püstitati eluline probleem ja püüti seda lahedada teiste eluliste probleemide abil, kusjuures iga etapp oli tegelikult millegi õpetamiseks ja seostamiseks teiste etappidega. Sama põhimõtet kasutatakse minu arvates ka kaasaegses õpikäsituses, kus õppimine ei peaks tunduma õppimisena. Mulle … Loe edasi: Situatiivne õppimine
https://aaavik.wordpress.com/2018/04/26/situatiivne-oppimine/

1 comments:

Situatiivse õppimise ja sotsiaal-konstruktivistliku õppimise mõistekaartidest | IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused to Airi Aavik

28.04.2018 8:33

[…] Airi ja Kaia juhivad oma postituses tähelepanu situatiivse õppimise kasutamise vajakajäämistele ülikoolis, ehk ei toimi see, et õpilane ise ei saa arugi, et õpib. https://aaavik.wordpress.com/2018/04/26/situatiivne-oppimine/ […]


MeeldibMeeldib

Post a comment